search
menu menu_open

Pakiet dobry dla biznesu

30 września 2016

Pakiet dobry dla biznesu

Przedsiębiorcy chcą działać w bezpiecznym otoczeniu prawnym. A resort rozwoju chce im to umożliwić. Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet ułatwień dla przedsiębiorców pod nazwą „100 zmian dla firm”, który jest pierwszym etapem realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” w obszarze poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorstw. Pakiet zawiera wiele propozycji, których celem ma być m.in. redukcja obowiązków administracyjnych i zmniejszenie uciążliwości kontroli firm.

– Te zmiany są potrzebne, bo ostatnio nie tyle rząd, co instytucje państwowe nieco biznesowi przeszkadzały. Dlatego obrany teraz kierunek postrzegam jako swoistą procedurę naprawczą, która jest niezbędna do powodzenia reform autorstwa wicepremiera Morawieckiego – mówił Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Podkreślił, że przedsiębiorcy oczekują przede wszystkim bezpiecznego otoczenia prawnego. – Jak wiemy, działanie przepisów w naszym kraju opiera się w dużej mierze na interpretacjach organów kontrolnych, a te nie zawsze są jednolite nawet dla tej samej firmy. Proponowane zmiany idą w dobrym kierunku, bo wydana raz interpretacja ma obowiązywać także przy kolejnych kontrolach, a jeśli w międzyczasie dojdzie do zmiany interpretacji, to nowa ma obowiązywać w przyszłości, a nie wstecz – tłumaczył Kowalski.

Więcej:

http://www.rp.pl/Gospodarka/309299851-Debata—100-zmian-dla-firm-Pakiet-dobry-dla-biznesu.html#ap-1

Źródło: Rzeczpospolita