search
menu menu_open

FPP: Propozycje zmian w Kodeksie Pracy odpowiedzią na rzeczywiste wyzwania

4 października 2016

Ministerstwo Rozwoju proponuje dodatkowe zachęty do zatrudniania pracowników

Ministerstwo Rozwoju w pakiecie „100 zmian dla firm”, który jest pierwszym etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zaproponowało szereg ułatwień dla przedsiębiorców. Federacja Przedsiębiorców Polskich podkreśla znaczenie propozycji w ramach nowelizacji Kodeksu Pracy, które zmierzają m.in. w kierunku zwiększenia wiarygodności w selekcji pracowników „wrażliwego” sektora finansowego. Ponadto wychodzą naprzeciw oczekiwaniom małego i średniego biznesu, postulującego zmiany w kierunku uproszczenia i większej elastyczności działalności rozwijających się przedsiębiorstw. Projektodawca dąży również do zwiększenia ochrony praw pracowników.

Nowelizacja Kodeksu Pracy ma szczególnie istotne znaczenie, gdyż dotyczy delikatnych w swojej naturze kwestii pracowniczych.

Oceniamy, że propozycje przedstawione przez projektodawcę w wyważony i celny sposób adresują kilka kluczowych kwestii

, związanych z m.in. aktualnymi wyzwaniami rynku finansowego,

aktywizowaniem chęci do zatrudniania przez mniejszych przedsiębiorców oraz wsparciem dla pracowników

. Wiarygodność sektora finansowego nabiera wręcz strategicznego znaczenia w obliczu wymagającej sytuacji branży w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. W propozycjach nie zabrakło założeń uelastycznienia i uproszczenia działalności mniejszych przedsiębiorców. Projektodawca pamiętał również o prawach pracowniczych. W efekcie jest szansa na wyeliminowanie kilku nieużytecznych przepisów
mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Nowelizacja Kodeksu Pracy obejmuje następujące propozycje:


 • prawo żądania zaświadczenia o niekaralności przez pracodawcę podlegającego nadzorowi KNF

  (pracodawca podlegający nadzorowi KNF będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania informacji w zakresie skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo)

 • wprowadzenie regulaminu wynagradzania w przedsiębiorstwie powyżej 50 pracowników

  (wobec dotychczas powyżej 20)

 • wprowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przedsiębiorstwie powyżej 50 pracowników

  (wobec dotychczas powyżej 20)

 • likwidacja obowiązku wydania świadectwa pracy pracownikowi po 24 miesiącach zakładowego stażu pracy

 • wydłużenie do 14 dni (z 7 dni obecnie) terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy przez pracownika

  (obecne funkcjonowanie dwóch terminów odwołań powoduje pomyłki, których skutki są dotkliwe dla pracowników. Termin 7-dniowy wydaje się zbyt krótki na prawidłowe sformułowanie pozwu)

Zwracamy szczególnie uwagę na jedną ze zmian, która w zamyśle projektodawcy ma na celu umożliwienie podmiotom sektora finansowego prowadzenie jeszcze bardziej rozważnej polityki kadrowej.

Dostrzegamy wskazany przez autorów zmian interes społeczny i dbałość o stabilność gospodarki.

Podkreślamy, że przez polski sektor finansowy przetoczyły się w ostatnich latach turbulencje, które uświadamiają że branża wymaga nadzwyczajnej weryfikacji kadr

– dodaje Marek Kowalski.Według badania przeprowadzonego przez PARP, aż 35% przedsiębiorców wskazywało na zniesienie obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania, zaś 30% wskazań dotyczyło obowiązku ustalania regulaminu pracy, jako zmianę, która może najbardziej usprawnić funkcjonowanie ich przedsiębiorstwa.Projektodawca wychodzi bezpośrednio naprzeciw tym oczekiwaniom proponując złagodzenie wymogów prawa pracy. Odnosimy się do tych propozycji z dużą aprobatą, ponieważ są one bezpośrednią reakcją na potrzeby mniejszych przedsiębiorców.

Podobnie, jak w przypadku propozycji idących w kierunku zmniejszenia uciążliwości kontroli, czy zmian w ustawie o rachunkowości spodziewamy się istotnego pozytywnego impulsu w postaci dodatkowej aktywności ze strony rozwijających się podmiotów.

Pozytywnie odbieramy również zakładane ujednolicenie terminów odwołań do sądu pracy, które ma na celu zwiększenie zaufania przedsiębiorców i pracowników do prawa oraz

ochronę sytuacji prawnej pracownika

. Zdecydowanie wspieramy każdą zmianę, która zmierza ku uproszczeniu i zwiększeniu przewidywalności legislacji oraz budowaniu kapitału zaufania między państwem, przedsiębiorcami i pracownikami– wskazuje


przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.