search
menu menu_open

„100 zmian dla firm” wesprze odbudowę zaufania między przedsiębiorcą, a organami państwa

17 października 2016

„100 zmian dla firm” wesprze odbudowę zaufania między przedsiębiorcą, a organami państwa

Propozycje Ministerstwa Rozwoju dążą ku zmniejszeniu uciążliwościkontrolnych Ministerstwo Rozwoju przygotowuje pakiet ułatwień dlaprzedsiębiorców pod nazwą „100 zmian dla firm”, który jest pierwszym etapem realizacji „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Zawiera on szereg propozycji, których celem ma być m.in. redukcja obowiązków administracyjnych i zmniejszenie uciążliwościkontroli przedsiębiorców.

Zmiany obejmą zapisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Prawa budowlanego, Kodeksu spółek handlowych i wiele innych ustaw. Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje na dobry kierunek proponowanych zmian, które wyeliminują biurokrację i niepotrzebne obowiązki formalne dla przedsiębiorców, pozwalając im na znacząceoszczędności.

Ważne zapisy dotyczą ułatwień dla przedsiębiorców w zakresie kontroli administracyjnych. Obejmą one przede wszystkim zakaz powtórnej kontroli w tym samym zakresie, a także m.in:

  • Możliwość złożenia skargi do sądu na postanowienie organu kontroli oraz sprzeciwu wobec przedłużania czasu kontroli
  • Możliwość prowadzenia kontroli wyłącznie po identyfikacji prawdopodobieństwa naruszania prawa (analizy ryzyka)
  • Obowiązek organów kontroli do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontroli
  • Umożliwienie przeprowadzania wspólnych kontroli organów administracji publicznej, jeżeli przedmiot kontroli jest ten sam, a przeprowadzenie kontroli jest obligatoryjne (np. kontrola obiektu budowlanego przed dopuszczeniem do użytkowania)
  • Uregulowanie mechanizmu ochrony przedsiębiorcy przed ponoszeniem negatywnych skutków wynikających ze zmiany wykładni przepisów prawa przez organy państwowe

Więcej:

http://proseedmag.pl/gospodarka/100-zmian-dla-firm-wesprze-odbudowe-zaufania-miedzy-przedsiebiorca-a-organami-panstwa

Źródło: Proseedmag.pl