search
menu menu_open

Lewiatan: zamawiający zobligowani do waloryzacji kontraktów

26 października 2016

Lewiatan: zamawiający zobligowani do waloryzacji kontraktów

Rada Dialogu Społecznego wzywa zamawiających do przeprowadzenia procesu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych o koszty wynikające ze wzrostu wynagrodzeń. Sprzeciwia się akceptowaniu zaniżonych kosztów realizacji zamówień publicznych, w tym kosztów pracy bez względu na formę jej wykonywania.

Rada Dialogu Społecznego (RDS) uchwaliła jednogłośnie stanowisko w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy.  Rada, której członkiem jest Konfederacja Lewiatan wzywa zamawiających do przeprowadzenia procesu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych o koszty wynikające ze wzrostu wynagrodzeń osób przyjmujących zlecenie i świadczących usługi. Za uchwałą opowiedzieli się zarówno przedstawiciele rządu, związków zawodowych, jak i pracodawców.

Rada wzywa do nieprzedłużania bez uzasadnienia negocjacji w sprawie dostosowania kwot wynagrodzeń w ramach trwających zamówień publicznych do zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. RDS sprzeciwia się praktykom polegającym na akceptowaniu w ramach zamówień publicznych zaniżonych kosztów realizacji zamówienia, w tym kosztów pracy bez względu na formę jej wykonywania.

Według przekazanego przez Lewiatan stanowiska wzywa się również do zagwarantowania odpowiednich budżetów szpitali w celu właściwej realizacji ustaw: PZP, o minimalnym wynagrodzeniu i stawce 13 zł. Zarezerwowanie środków finansowych w budżecie jest kluczową kwestią dla prawidłowego funkcjonowania placówek służby zdrowia w kolejnych latach – w tym zachowania płynności wykonywania trwających zleceń, a także utrzymania poziomu jakości usług.

Więcej:

http://praca.wnp.pl/lewiatan-zamawiajacy-zobligowani-do-waloryzacji-kontraktow,284220_1_0_0.html

Źródło: Wnp.pl