search
menu menu_open

Minimalna stawka godzinowa wywoła wątpliwości

31 października 2016

Minimalna stawka godzinowa wywoła wątpliwości

Przepisy nie przesądzają, czy minimalna stawka godzinowa należy się tylko za czas wykonania zlecenia, czy też np. dojazdu do miejsca, w którym ma być ono świadczone. Wydaje się, że firmy będą mogły potrącać z wynagrodzenia kary umowne lub opłaty np. za użyczenie sprzętu lub odzieży roboczej (o ile nie będzie miało to na celu obchodzenie prawa).

To przykładowe wątpliwości przedstawione przez prawników kancelarii Gessel w trakcie seminarium poświęconego ostatniej nowelizacji

ustawy

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (z 22 lipca 2016 r., Dz.U. poz. 1265). Zgodnie z nią od 1 stycznia 2017 r.

wynagrodzenie

osób zatrudnionych na podstawie

umowy

zlecenia lub o świadczenie usług powinna wynosić co najmniej 13 zł za godzinę.

Więcej:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/988893,watpliwosci-przy-minimalnej-stawce-godzinowej.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna