search
menu menu_open

Przetargi na ochronę bez klauzul społecznych

14 listopada 2016

Przetargi na ochronę bez klauzul społecznych

Furtka w przepisach pozwala na udzielenie niektórych zleceń, kierując się wyłącznie najniższą ceną i bez formułowania wymagań dotyczących zatrudniania na etat.

Jednym z celów obowiązującej od 28 lipca 2016 r. nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) było uwzględnienie w przetargach aspektów społecznych. Dlatego też zobowiązała ona administrację publiczną do wymagania od przedsiębiorców, by osoby realizujące publiczne zlecenia były zatrudniane na etat. Inną ważną zmianą było wprowadzenie zasady, zgodnie z którą cena nie może stanowić więcej niż 60 proc. wagi wszystkich kryteriów.

Argumentując potrzebę tego typu regulacji, rząd wskazywał m.in. na usługi

ochrony

, przy których powszechnie stosowano umowy-zlecenia i płacono pracownikom po 8 zł za godzinę. Okazuje się jednak, że nowelizacja nie ukróci tych praktyk, a przynajmniej nie do końca. Przy zamówieniach na kwoty do 3,85 mln zł brutto nadal można bowiem nie stosować pozacenowych kryteriów i nie wymagać zatrudniania ochroniarzy na etat. (…)

Pozostają dobre praktyki

Większości zamówień na ochronę udzielają szpitale i urzędy samorządowe. Wiele z nich może skorzystać z uproszczonej procedury.

– Nowelizacja miała naprawić i ucywilizować rynek zamówień publicznych na usługi ochroniarskie. Jeśli zamawiający zaczną masowo korzystać z opisanej furtki, to niestety efekt ten nie zostanie osiągnięty. Mówimy bowiem o sporym wolumenie zamówień, gdyż wiele umów zawiera się na rok i one mieszczą się w kwocie tych prawie 4 mln zł – ocenia Tomasz Wojak, prezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.

Więcej:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/992402,przetargi-na-ochrone-bez-klauzul-spolecznych.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna