search
menu menu_open

Państwo musi zabezpieczyć szpitalom budżet na waloryzację kontraktów

22 listopada 2016

Państwo musi zabezpieczyć szpitalom budżet na waloryzację kontraktów

Waloryzacja płacy minimalnej i stawki godzinowej spowoduje wzrost nakładów na funkcjonowanie szpitali nawet o 300 mln zł. Tymczasem już dziś łączny koszt zadłużenia placówek to 10 mld zł.

Czy waloryzacja płacy minimalnej zostanie uwzględniona w budżetach szpitali w zakresie usług pomocniczych w szpitalach – zastanawiali się uczestnicy debaty „Rzeczpospolitej” „Sytuacja w służbie zdrowia. Outsourcing korzystny dla szpitali”.

Do 2 tys. zł, czyli o 8,1 proc., wzrośnie od 1 stycznia zgodnie z nowymi przepisami płaca minimalna. Musi zostać objęta waloryzacją w zamówieniach publicznych, podobnie jak stawka 13 zł za godzinę w umowach-zleceniach. Łącznie to najwyższa dotychczasowa podwyżka na rynku pracy. W samych szpitalach wzrost nakładów na funkcjonowanie może wynieść aż 0,3 mld zł z tytułu podnoszących się kosztów pracy. Pokrycie dodatkowych wydatków spada na samorządy, których obowiązkiem jest finansowanie szpitali. Tymczasem zadłużenie polskich szpitali w październiku 2015 r. wynosiło już około 10 mld zł.


Dobra umowa to podstawa

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, podkreślał, że wprowadzenie obligatoryjnej umowy o pracę w zamówieniach publicznych, gdy wymaga tego charakter pracy, zostało wypracowane dzięki wspólnemu wysiłkowi przedsiębiorców i związków zawodowych. – Podwyżka wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 r. jest bardzo duża, ale trzeba zdać sobie sprawę, że nadrabiamy zaległości ostatnich siedmiu lat. Dzisiaj urealniamy stawki wynagrodzeń i uważam, że wszyscy, łącznie z zamawiającymi, powinni się do tego odnieść z szacunkiem, bo wychodzimy z szarej strefy, w którą wepchnęła nas ustawa o zamówieniach publicznych – tłumaczył Marek Kowalski.

Dodał, że po likwidacji w ustawie – Prawo zamówień publicznych czynnika cenowego jako jedynego, nadszedł czas na wprowadzenie umów o pracę jako obligatoryjnych i postawienie na jakość, a zamawiający ma dziś wszelkie narzędzia, by stworzyć dobrą umowę outsourcingową.

Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, zgodziła się, że wypracowanie stawki minimalnej w umowach-zleceniach i waloryzacja minimalnego wynagrodzenia to zasługa strony społecznej. Dodała też, że pozwolą one uniknąć sytuacji, w której outsourcing w szpitalach traktowany był jako próba poprawienia wyników finansowych kosztem pracowników i jakości usług.

Więcej:

http://www.rp.pl/Debaty-ekonomiczne/311219863-Panstwo-musi-zabezpieczyc-szpitalom-budzet-na-waloryzacje-kontraktow.html#ap-1

Źródło: Rzeczpospolita