search
menu menu_open

Jak Państwo zabezpieczy szpitalom wzrost minimalnego wynagrodzenia?

24 listopada 2016

Jak Państwo zabezpieczy szpitalom wzrost minimalnego wynagrodzenia?

Firmy usługowe mają problemy z waloryzacją kontraktów ze szpitalami


Szpitale

w Polsce są zadłużone na ponad 10 mld zł. W związku ze złą kondycją finansową – wynikającą m.in. z kłopotów w pozyskaniu kredytowania – szpitale nagminnie wydłużają terminy płatności z ustawowych 65 dni do nawet 120, czyli odraczają płatności aż o 4 miesiące. Natomiast w przypadku dostaw leków umowy są konstruowane jednostronnie, tak żeby dostawa leków odbywała się na żądanie, ale faktura była wystawiana jedynie raz w miesiącu. Należy pamiętać, że na koszty działania szpitala składają się: koszty eksploatacji budynku i sprzętu, wynagrodzenia (które w zależności od stopnia korzystania z outsourcingu to 20%-50%) oraz koszty dostaw. Przychody szpitala to zryczałtowane opłaty za wykonania usług medycznych, nikt jednak nie potrafi wyliczyć udziału poszczególnych rodzajów kosztów w ustalonym przez NFZ ryczałcie.

Jednak to Ministerstwo odpowiada za realizację konstytucyjnego prawa obywateli do bezpłatnej i powszechnej opieki medycznej. W tej sytuacji należy wezwać Ustawodawcę do zapewniania środków na wypełnienie postanowień znowelizowanego prawa, a tym samym waloryzacji kontraktów w ramach zamówień publicznych.

Szpitale, ratując się przed bankructwem, zmuszają dostawców do wydłużania terminów płatności, nakładając na nich w ramach usług i dostaw świadczonych w oparciu o ustawę zamówienia publiczne kary nieadekwatne do wyrządzonej szkody i przenoszą tak wiele jak się da – kosztów i ryzyka prowadzonej działalności – na podwykonawców, stawiając ich niejednokrotnie na granicy rentowności czy nawet upadłości. Dodatkowo, NFZ przyjął, że w przypadku zwiększenia kosztów usług zewnętrznych, można zwiększyć finansowanie na ich pokrycie, ale jednocześnie nie zostaną wypłacone środki za nadwykonania. W tej trudnej sytuacji bardzo ważne jest, żeby samorządy otrzymały środki na zapewnienie waloryzacji kontraktów od Ministerstwa.

– Jak wynika z powyższych analiz – przy rosnącej stawce wynagrodzenia minimalnego (na przestrzeni ostatnich 5 lat ok. 35%) – bez zwiększenia ryczałtu związanego z wykonanymi zabiegami szpitale nie mają najmniejszych szans utrzymać się – przy założeniu zdrowych zasad ekonomicznych. Żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować przy wzrastających kosztach, ale bez możliwości przeniesienia ich na swoich odbiorców (w tym wypadku Państwo). W obecnej sytuacji należy pamiętać, że od 1 stycznia 2017 roku koszty wynagrodzeń – które stanowią ogromna część wydatków szpitala – wzrosną od 8,5% do 37% i muszą one być poniesione przez szpitale, a w zasadzie ich podmioty założycielskie czyli samorządy. Dlatego wsparcie Ministerstwa Zdrowia w sfinansowaniu tak znacznych podwyżek jest niezbędne – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/jak-panstwo-zabezpieczy-szpitalom-wzrost-minimalnego-wynagrodzenia,11489293/

Źródło: Strefabiznesu.pl