search
menu menu_open

Zlecenie z przedsiębiorcą bez stawki minimalnej

29 listopada 2016

Zlecenie z przedsiębiorcą bez stawki minimalnej

Gwarantowanej stawki godzinowej nie trzeba będzie zapewniać osobie wykonującej zlecenie w ramach działalności, która zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami.

Marek Rotkiewicz, właściciel firmy Pomoc Prawna Biuro Prawno-Kadrowe odpowiada na pytania dotyczące stosowania od stycznia 2017 r. nowych przepisów o minimalnej stawce wynagrodzenia ze zlecenia

Kogo dotyczy

Zawieramy roczne zlecenia z przedsiębiorcą, który osobiście realizuje umowy, ale w swojej firmie zatrudnia też – właściwie w sposób stały – kilku zleceniobiorców. Czy w tym przypadku musimy prowadzić dokumentację czasu przepracowanego przez tę osobę?

Nie. Umowa nie jest objęta wymogiem stosowania regulacji o minimalnej stawce. Nowe przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu będą dotyczyły konieczności stosowania minimalnej stawki godzinowej oraz m.in. potwierdzania przepracowanych godzin umowy zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi:

– wykonującymi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w państwie niebędącym państwem członkowskim UE lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającymi pracowników lub niezawierającymi umów ze zleceniobiorcami albo

– niewykonującymi działalności gospodarczej,

– które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 kodeksu cywilnego, na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 584 ze zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej w ramach działalności prowadzonej przez te podmioty.

Skoro wskazana osoba zatrudnia w swojej działalności gospodarczej zleceniobiorców, to nie podlega pod te regulacje. Te umowy nie muszą być bowiem powiązane z wykonywaniem umowy ocenianej w zakresie obowiązku stosowania przepisów o stawce minimalnej. Ważne, aby były zawierane w ramach prowadzonej działalności i przedsiębiorca nie wykonywał całkowicie osobiście swojej działalności gospodarczej.

Więcej:

http://archiwum.rp.pl/artykul/1326620-Zlecenie-z-przedsiebiorca-bez-stawki-minimalnej.html#.WD1R1n35Pnt

Źródło: Rzeczpospolita