search
menu menu_open

Umowa zlecenia: Nie mniej niż 13 zł za godzinę pracy

3 stycznia 2017

Umowa zlecenia: Nie mniej niż 13 zł za godzinę pracy

Od 1 stycznia br. zleceniobiorcy mają gwarantowaną minimalną stawkę pensji. Ustalenie wynagrodzenia powinno się opierać na ewidencji godzin pracy. Strony mają pełną swobodę w wyborze formy potwierdzania czasu realizacji zlecenia.

Od nowego roku nie tylko pobory pracowników podlegają szczególnej ochronie. Gwarancję minimalnego wynagrodzenia uzyskali również wykonawcy umów zlecenia i umów o świadczenie usług. W tym roku za godzinę pracy nie można im wypłacać mniej niż 13 zł brutto.

Strony zawierające umowę muszą ustalić wynagrodzenie za każdą godzinę pracy na poziomie nie niższym niż gwarantowana stawka minimalna. Jeśli postanowienia umowne nie odnoszą się do tej kwestii, zleceniobiorca lub przyjmujący usługę i tak ma ustawowo zagwarantowane prawo do wynagrodzenia wynikającego z najniższej stawki godzinowej.

Gwarancja otrzymania wynagrodzenia minimalnego za każdą godzinę pracy wymaga z oczywistych względów precyzyjnej informacji o liczbie przepracowanych godzin. Sposób potwierdzania czasu realizacji zlecenia lub świadczenia usługi powinien co do zasady wynikać z umowy zawartej przez strony. Warto zauważyć, że przepisy nie przewidują szczegółowych wytycznych czy obostrzeń w tej kwestii. Tym samym strony mogą przyjąć zupełną dowolność w zakresie formy potwierdzania liczby przepracowanych godzin – uwzględniając zasadę szybkości i prostoty postępowania. Nie można wykluczyć, że stosowna informacja będzie przekazywana np. drogą mailową czy nawet przez sms.

Najbezpieczniejsza jest oczywiście forma pisemna. Zleceniobiorca może przedłożyć dwa egzemplarze wykazu godzin – jeden zostanie do dyspozycji zlecającego jako podstawa do naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia, a drugi – przez niego potwierdzony – zachowa wykonawca umowy.

Więcej:

http://www.rp.pl/Kadry/301039988-Umowa-zlecenia-Nie-mniej-niz-13-zl-za-godzine-pracy.html#ap-1

Źródło: Rzeczpospolita