search
menu menu_open

Nowa płaca minimalna i stawka godzinowa

4 stycznia 2017

Nowa płaca minimalna i stawka godzinowa

Od dziś najniższe wynagrodzenie wynosi 2 tysiące złotych. Tym samym jest wyższe niż w ubiegłym roku o 150 złotych. Przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli na etat.

Od dziś obowiązuje również minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Stawka ta wynosi 13 złotych. Według minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej jest to ważne zwłaszcza dla najsłabiej wynagradzanych pracowników. Jak mówiła, jest nadzieja, że czas patologicznego wynagradzania po pięć złotych, cztery, a nawet trzy złote za godzinę pracy wreszcie sie skończy. Umożliwia to właśnie wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej.

Zdaniem przewodniczącego OPZZ Jana Guza, to bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że pracodawcy zatrudniali na bardzo niskich stawkach zwłaszcza ludzi młodych. Jan Guz przypomniał, że wejście w życie minimalnej stawki godzinowej jest wynikiem negocjacji partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego i zawartego tam kompromisu.

O tym, że konieczne było uregulowanie najniższych stawek za godzinę pracy, mówi też Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan. Podkreśla, że partnerzy społeczni zgodzili się na wprowadzenie stawki godzinowej przede wszystkim dla uporządkowania rynku. Dodał, że to rozwiązanie ograniczy konkurencję cenową. Trzeba będzie konkurować czymś innym niż ceną. Trzeba w związku z tym zaoferować usługi wyższej jakości. Jest nadzieja, że nowe przepisy ukrócą nieuczciwą konkurencję pomiędzy firmami, gdyż pracodawcy będą zobowiązani do płacenia przynajmniej 2 tysięcy za miesiąc czy 13 złotych za godzinę – dodaje Grzegorz Baczewski.

Więcej:

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/nowa-placa-minimalna-i-stawka-godzinowa/2pw94b9

Źródło: Onet.pl