search
menu menu_open

Firmy obchodzą prawo. Czas to zmienić

9 lutego 2017

Firmy obchodzą prawo. Czas to zmienić

Polski rynek pracy po wejściu w życie ustawy podwyższającej płacę minimalną do 2 000 zł oraz ustanawiającej najniższą stawkę godzinową na poziomie 13 zł nie w pełni dostosował się do wymogów prawnych.

Odnotowano poważne nieprawidłowości w zakresie realnych kwot wypłacanych pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenie. Obchodzenie stawek minimalnych jest naganną praktyką, która w trybie pilnym powinna zostać wyeliminowana na drodze skrupulatnych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowe organy powinny również przyjrzeć się stawkom oferowanym w przetargach na zamówienia publiczne, które znacznie odbiegają od rzeczywistego kosztu zatrudnienia pracowników.

Nieuczciwe firmy pobierają od pracowników nielegalne opłaty za sprzęt lub nie odprowadzają należnych składek. Docierają również sygnały, że zaniżane są stawki za godzinę pracy w pierwszej dobie miesiąca, lub do czasu realizacji umowy zlecenia nie jest wliczany pełen czas, w którym pracownik realizuje zlecenie, co jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Przedsiębiorstwa teoretycznie gwarantują zatrudnionym pensję na poziomie określonym przez Ustawodawcę, jednak realna płaca za roboczogodzinę jest obniżana.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że takie praktyki zaburzają konkurencję na rynku usług, a obniżenie wynagrodzeń pracowników poniżej ustawowych 13 zł jest bardzo niepożądanym skutkiem ubocznym. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy powinny doprowadzić do weryfikacji faktycznych kwot otrzymywanych przez pracowników i wykluczenia procederu omijania przepisów.

–  Karygodne praktyki niektórych firm drastycznie obniżają jakość polskiego rynku pracy. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której osoby zatrudnione na umowę zlecenie otrzymują wynagrodzenie niższe niż ustawowo wymagane 13 zł/h. Niejasne zapisy w umowach, które mogą być dowolnie interpretowane na korzyść firmy, bezprawne opłaty za wyposażenie, a także obniżenie realnego czasu realizacji zlecenia pozwalają przedsiębiorstwom nielegalnie obniżać wynagrodzenie i czerpać zyski kosztem szeregowych pracowników. Obowiązkiem PIP jest przeciwdziałać patologiom i chronić prawa pracownicze, dlatego kontrole PIP powinny wyegzekwować zaprzestanie nieuczciwych praktyk – mówi Tomasz Wojak, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

http://www.propertynews.pl/prawo/firmy-obchodza-prawo-czas-to-zmienic,52141.html

Źródło: Popertynews.pl