search
menu menu_open

DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ I FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

28 lutego 2017

ZAGRANICZNE INWESTYCJE W POLSCE – JAK STYMULOWAĆ WZROST GOSPODARCZY?


28 LUTEGO 2017 R., GODZ. 12.00


Siedziba – Dziennik Gazeta Prawna

Zrównoważony rozwój gospodarczy Polski powinien być oparty na wielu filarach, dlatego ważne jest zapewnienie przez państwo równych szans zarówno inwestorom zagranicznym, jak i polskim firmom. Nowe rozwiązania systemowe – np. zachęty fiskalne – powinny dotyczyć wszystkich, niezależnie od kraju pochodzenia i kwocie inwestycji. Elementy, które mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację gospodarki to m.in.: realizacja skoordynowanej polityki rozwojowej czy kierowanie wsparcia i ułatwień do rodzimych podmiotów gospodarczych.


Polska obecnie traktowana jest jako stabilne państwo i dobry partner do inwestycji, dlatego znaczne ulgi dla firm zagranicznych nie są już głównym czynnikiem decydującym o ulokowaniu kapitału w naszym kraju. Dodatkowo, wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w relacji do PKB na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ma tendencję spadkową1, co jest niekorzystne dla całej polskiej gospodarki – zachęty i ułatwienia dla inwestorów spoza Polski nie mają realnego przełożenia na rozwój ekonomiczny kraju. Aby ocenić korzyści danej inwestycji, niezbędna jest ocena trwałego śladu, jaki pozostawia w gospodarce.


PRELEGENCI:
 1. Tadeusz Kościński

  – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

 2. Tomasz Pisula

  – Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu 3. Tony Housh

  – Prezes AmCham 4. Marek Kowalski

  – Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert Konfederacji Lewiatan

 5. Patrycja Klarecka

  – Prezes


  PARP 6. Rafał Stroiński

  – Kancelaria JS Legal

W celu przyciągnięcia do Polski inwestorów zagranicznych – potrzebnych do intensyfikacji rozwoju polskiej gospodarki po zmianie ustrojowej – w latach 90-tych kolejne rządy proponowały firmom spoza kraju szeroko zakrojone przywileje. Zachęcano do działalności w

Specjalnych Strefach Ekonomicznych,

gdzie zapewniano im lepsze warunki niż polskim przedsiębiorstwom spoza SSE. Argumentem za przenoszeniem do Polski części produkcji były również

bardzo niskie koszty pracy,

a także

korzystne położenie

na mapie Europy. Działania te przyniosły rezultaty w postaci np.

zwalczenia strukturalnego bezrobocia

i

zmniejszania deficytu handlowego,

natomiast nadal rzadko dokonuje się transferu technologii, wiedzy czy kultury biznesowej. Obecnie Polska zmaga się z

nowymi wyzwaniami,

które wymagają

nowych rozwiązań,

które w większej mierze uwzględniają potrzeby

rodzimych przedsiębiorstw,

bez znacznego faworyzowania inwestorów zagranicznych.


Największe atuty Polski jako rynku do inwestowania zdaniem inwestorów:2 • czynniki makroekonomiczne:

  • wielkość rynku wewnętrznego
  • stabilność ekonomiczna
 • pracownicy:

  • wydajni
  • lojalni
  • posiadają wysokie kwalifikacje
 • dostępność surowców
 • jakość gruntów inwestycyjnych
 • nowoczesna infrastruktura

 • Coraz mniejsze znaczenie mają natomiast koszty pracy – niższe niż na rynkach Europy Zachodniej


Zagraniczne podmioty inwestujące w Polsce w 2016 r. wg

szacowanej wartości inwestycji:3


 1. USA

  – 965,1 mln EUR

 2. Niemcy

  – 613,5 mln EUR

 3. Francja

  – 105 mln EUR

W nadchodzących latach dla naszej gospodarki najważniejsze będą:

jakość miejsc pracy, innowacyjność i wartość dodana wypracowywana w Polsce.

Obecnie administracja rządowa zapowiada stworzenie

relatywnie lepszych warunków polskim firmom,

zwłaszcza małym, to jednak wcale nie znaczy, że inwestorzy zagraniczni stracą miejsca w planach rozwoju krajowej gospodarki. Kluczowa będzie ich

innowacyjność oraz wysoki stopień przetwarzania w naszym kraju.

W centrum uwagi znajdą się także oferowane przez nich

korzyści dla małych i lokalnych przedsiębiorstw.

I wreszcie rzecz najważniejsza –

miejsce płacenia podatków.


W celu zagwarantowania zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki inwestorzy zagraniczni powinni:

 • płacić należne podatki w Polsce
 • pokrywać koszty ubezpieczenia społecznego pracowników
 • stosować zaawansowane rozwiązania w zakresie ochrony środowiska
 • pokrywać koszty i stosować się do przepisów w zakresie korzystania z zasobów naturalnych lub zasobów wspólnych


Istotne jest, że aż 97 proc. inwestorów zagranicznych, którzy weszli na polski rynek, zainwestowałoby w naszym kraju ponownie – wynika z X edycji Badania klimatu inwestycyjnego w Polsce przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z firmą audytorsko-doradczą Grant Thornton i bankiem HSBC. Aby wspierać dalszy rozwój zagranicznych inwestycji niezbędne jednak są zmiany w zakresie legislacji. Obszary wymagające zmiany przez rządzących, wskazywane przez zagraniczne przedsiębiorstwa i wyzwania związane z prowadzeniem działalności w Polsce, które potencjalnie mogą zniechęcić do inwestowania to m.in.:4 • duża zmienność i niejasność przepisów prawnych
 • niska efektywność sądów gospodarczych
 • niska efektywność procedur związanych z pozyskiwaniem licencji i koncesji
 • system podatkowy
 • uciążliwa biurokracja

Rada Ministrów 23 lipca 2013 roku przyjęła

rozporządzenie

, które przedłużyło istnienie

specjalnych stref ekonomicznych do 2026 roku.

Oznacza to, że inwestorzy zagraniczni nadal będą w Polsce

preferowani i wspierani

,


dlatego


– w celu zagwarantowania najbardziej wymiernych korzyści dla polskiej gospodarki – konieczne jest

rozsądne wybranie podmiotów,

którzy otrzymają rządowe wsparcie.

Preferowani powinni być tacy inwestorzy zagraniczni, których trwały ślad w polskiej gospodarce będzie miał większą wartość niż uzyskane przez nich korzyści.

[1]

Źródło: Fundacja Republikańska „POLSKA WOBEC INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH. Propozycja nowej polityki”

http://fundacjarepublikanska.org/wp-content/uploads/2016/11/inwestorzy-zagraniczni-RAPORT-FR.pdf


[2]

Źródło:

http://www.paiz.gov.pl/20161215/Polska_atrakcyjna_dla_inwestorow_zagranicznych


[3]

Źródło:

http://www.paiz.gov.pl/20170119/udany_rok_2016_obiecujacy_2017


[4]

Źródło:

http://www.paiz.gov.pl/20161215/Polska_atrakcyjna_dla_inwestorow_zagranicznych