search
menu menu_open

Biznes popiera poprawki, ale przyjrzy się władzy

8 marca 2017

Biznes popiera poprawki, ale przyjrzy się władzy

Przedsiębiorcy oczekują, że zasady i gwarancje zapisane w przyszłej nowej ustawie będą respektowane przez urzędników. Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ma zastąpić inna — Prawo przedsiębiorcy, należące do pakietu tzw. Konstytucji biznesu. Według Pracodawców RP pakiet ten, obecnie konsultowany, może przynieść wiele korzyści. W projekcie Prawa przedsiębiorców w katalogu zasad wykonywania działalności gospodarczej znalazły się np. fundamentalne zasady, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, czy domniemania uczciwości.

— Są pozornie oczywiste i obecne w innych aktach prawnych, ale zadziwiająco często nieobecne w praktyce — stwierdza Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Pracodawców RP. Niemal na połowę przeszłego Prawa przedsiębiorcy składają się przepisy dotyczące kontroli. Od lat zgłaszane są zarzuty do ich przewlekłości czy nadmiaru, a także częstego prowadzenia ich w sektorach i firmach, w których nadużyć było niewiele. Nowa ustawa ma to zmienić — kontrole


Gwarancje przyszłej ustawyProjektowane Prawo przedsiębiorcy przewiduje nie tylko zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, „domniemania uczciwości” i „przyjaznej interpretacji prawa”, ale też m.in.: • pewności prawa i udzielania informacji, • uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, • prawa do oceny jakości obsługi w urzędzie, • odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa, • polubownego rozwiązywania kwestii spornych, • szybkości działania.

powinny być poprzedzone analizami i skupiać się na obszarach, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe.

— To należy monitorować i już możemy zapewnić, że Pracodawcy RP będą sprawdzać, jak nowe zasady kontroli wyglądają w praktyce — zapowiada Arkadiusz Pączka. Zwraca przy tym uwagę, że ilość wyjątków od przewidzianychzasad kontrolowania firm jest tak duża, że w praktyce niewiele może się zmienić. Jego zdaniem, powraca jednak nadzieja na zaprzestanie traktowania przedsiębiorców jako potencjalnych przestępców.

— Tak można rozumieć wprowadzenie zasad przyjaznej interpretacji przepisów i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy. Reguły te wzmacnia klauzula pewności prawa, zabezpieczająca przedsiębiorcę przed nagłą zmianą interpretacji przepisów ze strony urzędników — komentuje przedstawiciel Pracodawców RP. Zmiana zdania urzędu nie powinna nieść negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorcy, który stosował się do jego interpretacji. Również Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), zwraca uwagę na wspomniane zasady, które zapowiadają ograniczenie możliwości nadmiernej ingerencji organów władzy publicznej w konstytucyjnie przewidzianą wolność gospodarczą. W ocenie FPP proponowane rozwiązania, w tym eliminacja biurokracji i niepotrzebnych obowiązków formalnych, spotykają się z aprobatą środowiska biznesu i stanowią krok w kierunku dynamizacji polskiego PKB.

Więcej:

https://www.pb.pl/biznes-popiera-poprawki-ale-przyjrzy-sie-wladzy-856194

Źródło: Puls Biznesu