search
menu menu_open

Federacja Przedsiębiorców Polskich popiera rządowy projekt Konstytucji Biznesu

10 marca 2017

Federacja Przedsiębiorców Polskich popiera rządowy projekt Konstytucji Biznesu

Przedsiębiorcom podoba się projekt ustawy Prawo Przedsiębiorców, która ma zastąpić ustawę o swobodzie gospodarczej. Zwracają uwagę przede wszystkim na zapisy, dające firmom gwarancje swobody działania oraz ograniczające ingerencję urzędników – wynika ze stanowiska Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Federacja Przedsiębiorców Polskich podkreśla, że proponowane rozwiązania – w tym eliminacja biurokracji i niepotrzebnych obowiązków formalnych – spotykają się z aprobatą środowiska biznesu i stanowią krok w kierunku dynamizacji polskiego PKB.

Nowe przepisy wprowadzą szereg norm o charakterze gwarancyjnym dla przedsiębiorców, a także zasady ograniczające możliwość nadmiernej ingerencji organów władzy publicznej w konstytucyjnie przewidzianą wolność gospodarczą. W projekcie ustawy Prawo Przedsiębiorców wyraźnie podkreślono zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” oraz nakazano urzędom stosowanie reguły domniemania uczciwości przedsiębiorców, jak również rozstrzyganie wątpliwości na ich korzyść – czytamy w stanowisku Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Przedsiębiorcy zwracają uwagę na proponowaną w ustawie Komisję Wspólną Rządu i Przedsiębiorców, która ma stanowić forum dialogu między przedstawicielami rządu a biznesu. Jej zadaniem ma być m.in. identyfikowanie i sygnalizowanie rządowi potencjalnych problemów w relacjach między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, które mogą wynikać z przestrzegania zapisów Prawa Przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy zwracają też uwagę na proponowane przez rząd uproszczenie istniejących procedur oraz zagwarantowanie przedsiębiorcom trwałych podstaw prawnych, aby mogli oni bez obaw prowadzić działalność.

Szczególnie duże znaczenie FPP przykłada do propozycji stworzenia instytucji rzecznika przedsiębiorców.

Nawet najdoskonalsze przepisy pozbawione procedur kontroli ich realizacji mogą okazać się nieskuteczne. Projektodawca przewidując taką ewentualność proponuje – nieznane dotąd w Polsce – mechanizm zabezpieczający, w postaci Rzecznika Przedsiębiorców. Ma on stać na straży zasad, na których powinny opierać się relacje między przedsiębiorcami a organami władzy publicznej. Tylko takie rozwiązanie może instytucjonalnie zagwarantować rzeczywiste stosowanie zapisów zawartych w Prawie Przedsiębiorców – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

http://wgospodarce.pl/informacje/34283-federacja-przedsiebiorcow-polskich-popiera-rzadowy-projekt-konstytucji-biznesu

Źródło: Wgospodarce.pl