search
menu menu_open

Tylko 5 pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Polsce

27 marca 2017

Tylko 5 pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Polsce

Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych obecnie na 1000 mieszkańców w Polsce przypada zaledwie 5,2 pielęgniarki. To jeden z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej. Dla porównania w Szwajcarii współczynnik ten wynosi 16, Szwecji 11, a w Wielkiej Brytanii 9,1. Uwzględniając demografię społeczeństwa polskiego, działanie resortu zdrowia w zakresie polityki kadrowej pielęgniarek i położnych powinno zmierzać do osiągnięcia średniego wskaźnika OECD – 8,8.

Polska ma jeden z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej

Uzyskanie takiego współczynnika nie będzie możliwe, jeśli zawód pielęgniarki i położnej nie będzie lepiej chroniony i opłacany. Istotne jest również powszechne uznanie, że pielęgniarki i położne są wykwalifikowanym personelem medycznym, a nie jedynie personelem pomocniczym, w związku czym usługi pomocnicze powinny być świadczone przez pracowników niższego szczebla m.in. salowe . Taka organizacja umożliwi zarówno poprawę efektywności placówek, jak też komfortu pacjentów.

Według polskiego prawa, obecnie, żeby zostać pielęgniarką lub położną należy skończyć studia licencjackie lub magisterskie, co oznacza, że jest to zawód w pełni samodzielny. Jednocześnie poziom uzyskanego wykształcenia nie znajduje odzwierciedlenia w szacunku do zawodu oraz wynagrodzeniu, co skutkuje regularnie spadającą liczbą zainteresowanych tym kierunkiem kształcenia.

W całej Unii Europejskiej – od momentu wejścia Polski do wspólnoty – wydano 17439[1] zaświadczeń dotyczących pozwolenia wykonywania zawodu – co świadczy o jego popularności poza granicami kraju.

Należy więc podjąć odpowiednie kroki prawne, żeby zabezpieczyć godną pracę i płacę pielęgniarkom i położnym, a tym samym dzięki zwiększeniu liczby personelu pomocniczego podnieść bezpieczeństwo pacjentów. „Liczba pielęgniarek i położnych w Polsce jest alarmująca. Znajdujemy się pod tym względem na samym końcu wśród krajów Unii Europejskiej i obecnie nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja miała ulec zmianie. Trzeba więc podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające zawód pielęgniarki i położnej, które zachęcą do wykonywania zawodu i tym samym poprawią bezpieczeństwo w polskich placówkach ochrony zdrowia.

Tym bardziej, że polskie społeczeństwo starzeje się i z roku na rok przybywa osób w podeszłym wieku, którzy stanowią coraz większy procent ludności. Należy zauważyć, że zawód pielęgniarki i położnej nie jest zawodem w pełni chronionym, a trudność w jego wykonywaniu i uzyskiwany poziom wykształcenia nie znajduje najmniejszego odzwierciedlenia w wynagrodzeniu. Ustalenie minimalnej płacy, zakresu obowiązków zawierającego czynności medyczne, a nie czynności pomocnicze oraz brak przeciążenia dodatkowymi godzinami dyżurowania to kluczowe kwestie, które należy podjąć w celu ochrony zawodu i zwiększenie jego atrakcyjności i prestiżu” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zakres obowiązków pielęgniarek jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno czynności medyczne, pomocnicze, jak i diagnostyczne czy edukacyjne.

Wobec zauważalnych braków kadrowych oraz w obliczu kwalifikacji pielęgniarek i położnych należałoby analizować zakres obowiązków w ramach personelu medycznego. W tym kontekście wykonywanie czynności podstawowych i pomocniczych można powierzyć personelowi niższego szczebla, jak np. opiekunowie medyczni czy salowe, w celu zoptymalizowania opieki nad pacjentem i poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych.

Więcej:

http://praca.interia.pl/news-tylko-5-pielegniarek-na-1000-mieszkancow-w-polsce,nId,2372065

Źródło: Interia.pl