search
menu menu_open

FPP: Elastyczne formy zarabiania kołem zamachowym gospodarki i wzrostu PKB

28 marca 2017

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Ministerstwa Rozwoju wspiera małą przedsiębiorczość

Elastyczne formy zarabiania i uaktywnienie małej przedsiębiorczości to jedne z istotnych założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowanej przez Ministerstwo Rozwoju. W tym obszarze kluczowe jest umożliwienie transparentnych warunków prowadzenia działalności dla małej przedsiębiorczości – co jest ważnym założeniem przyjętego Pakietu 100 zmian dla firm. Stworzenie nowych możliwości zarabiania dla osób młodych, wychowujących dzieci, seniorów (55+) czy narażonych na wykluczenie z rynku pracy może stać się ważnym czynnikiem stymulującym wzrost polskiego PKB.
Rozwój małej przedsiębiorczości może być mocno stymulowany przez zachęty państwowe, czyli przede wszystkim przyjazne warunki prowadzenia działalności oraz elastyczność w zakresie czasu i sposobu zarabiania.

Najważniejszym założeniem powinno być stworzenie możliwości godnego zarabiania dla osób, które są nisko wynagradzani lub są narażeni na wykluczenie z rynku pracy. Nie bez znaczenia jest także wykorzystanie potencjału ludzi młodych oraz wychowujących dzieci, którzy cenią sobie balans pomiędzy pracą a czasem wolnym, ale często zderzają się z barierą zatrudnienia na etacie.Dlatego zaangażowanie Ministerstwa Rozwoju w tym obszarze może mieć znaczący wpływ w zakresie rozwoju polskiego PKB

– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Podstawowe założenia elastycznych form zarabiania:

  • Rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej
  • Elastyczność czasu pracy
  • Możliwość łączenia aktywności z innymi formami zarabiania
  • Włączenie na rynek pracy osób wykluczonych (bezrobotnych, młodych oraz pokolenia 55+)
  • Większe zaangażowanie w wychowanie dzieci w wieku wczesnym i szkolnym
  • Swoboda decyzji o czasie przejścia na emeryturę
  • Transparentne i korzystne warunki prowadzenia działalności oraz wyeliminowanie uciążliwych kontroli
  • System zachęt fiskalnych i dofinansowań
  • Transparentne rozliczenia finansowe


„Jednym z celów Ministerstwa Rozwoju wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest poprawa możliwości prowadzenia biznesu przez polskich przedsiębiorców. Proponowane przez nas rozwiązania dotyczą różnych sfer prawa i różny jest stopień ich głębokości ingerencji w system prawny.

Nie mówimy jednak o rewolucji, a właśnie o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorstw, zwiększeniu bezpieczeństwa prawnego, zniesieniu zbędnych obciążeń administracyjnych i bardziej przyjaznych relacjach pomiędzy obywatelem a państwem

w różnych dziedzinach prawa. Ważna jest niewątpliwie np. klauzula pewności prawa”


– komentuje Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.