search
menu menu_open

Koła zamachowe wzrostu PKB

31 marca 2017

Koła zamachowe wzrostu PKB

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wspiera małą przedsiębiorczość. Elastyczne formy zarabiania i uaktywnienie małej przedsiębiorczości to jedne z istotnych założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowanej przez Ministerstwo Rozwoju. W tym obszarze kluczowe jest umożliwienie transparentnych warunków prowadzenia działalności dla małej przedsiębiorczości – co jest ważnym założeniem przyjętego Pakietu 100 zmian dla firm. Stworzenie nowych możliwości zarabiania dla osób młodych, wychowujących dzieci, seniorów (55+) czy narażonych na wykluczenie z rynku pracy może stać się ważnym czynnikiem stymulującym wzrost polskiego PKB.

„Rozwój małej przedsiębiorczości może być mocno stymulowany przez zachęty państwowe, czyli przede wszystkim przyjazne warunki prowadzenia działalności oraz elastyczność w zakresie czasu i sposobu zarabiania. Najważniejszym założeniem powinno być stworzenie możliwości godnego zarabiania dla osób, które są nisko wynagradzani lub są narażeni na wykluczenie z rynku pracy. Nie bez znaczenia jest także wykorzystanie potencjału ludzi młodych oraz wychowujących dzieci, którzy cenią sobie balans pomiędzy pracą a czasem wolnym, ale często zderzają się z barierą zatrudnienia na etacie. Dlatego zaangażowanie Ministerstwa Rozwoju w tym obszarze może mieć znaczący wpływ w zakresie rozwoju polskiego PKB” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

— Federacja Przedsiębiorców Polskich

Więcej:

http://archiwum.rp.pl/artykul/1337991-Kola-zamachowe-wzrostu-PKB.html#.WN4g9GekK70

Źródło: Rzeczpospolita