search
menu menu_open

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i koła zamachowe wzrostu PKB

3 kwietnia 2017

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i koła zamachowe wzrostu PKB

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wspiera małą przedsiębiorczość.

Elastyczne formy zarabiania i uaktywnienie małej przedsiębiorczości to jedne z istotnych założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowanej przez Ministerstwo Rozwoju. W tym obszarze kluczowe jest umożliwienie transparentnych warunków prowadzenia działalności dla małej przedsiębiorczości – co jest ważnym założeniem przyjętego Pakietu 100 zmian dla firm. Stworzenie nowych możliwości zarabiania dla osób młodych, wychowujących dzieci, seniorów (55+) czy narażonych na wykluczenie z rynku pracy może stać się ważnym czynnikiem stymulującym wzrost polskiego PKB.

„Rozwój małej przedsiębiorczości może być mocno stymulowany przez zachęty państwowe, czyli przede wszystkim przyjazne warunki prowadzenia działalności oraz elastyczność w zakresie czasu i sposobu zarabiania. Najważniejszym założeniem powinno być stworzenie możliwości godnego zarabiania dla osób, które są nisko wynagradzani lub są narażeni na wykluczenie z rynku pracy. Nie bez znaczenia jest także wykorzystanie potencjału ludzi młodych oraz wychowujących dzieci, którzy cenią sobie balans pomiędzy pracą a czasem wolnym, ale często zderzają się z barierą zatrudnienia na etacie. Dlatego zaangażowanie Ministerstwa Rozwoju w tym obszarze może mieć znaczący wpływ w zakresie rozwoju polskiego PKB” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Podstawowe założenia elastycznych form zarabiania:

• Rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej

• Elastyczność czasu pracy

• Możliwość łączenia aktywności z innymi formami zarabiania

• Włączenie na rynek pracy osób wykluczonych (bezrobotnych, młodych oraz pokolenia 55+)

• Większe zaangażowanie w wychowanie dzieci w wieku wczesnym i szkolnym

• Swoboda decyzji o czasie przejścia na emeryturę

• Transparentne i korzystne warunki prowadzenia działalności oraz wyeliminowanie uciążliwych kontroli

• System zachęt fiskalnych i dofinansowań

• Transparentne rozliczenia finansowe

– Jednym z celów Ministerstwa Rozwoju wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest poprawa możliwości prowadzenia biznesu przez polskich przedsiębiorców. Proponowane przez nas rozwiązania dotyczą różnych sfer prawa i różny jest stopień ich głębokości ingerencji w system prawny. Nie mówimy jednak o rewolucji, a właśnie o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorstw, zwiększeniu bezpieczeństwa prawnego, zniesieniu zbędnych obciążeń administracyjnych i bardziej przyjaznych relacjach pomiędzy obywatelem a państwem w różnych dziedzinach prawa. Ważna jest niewątpliwie np. klauzula pewności prawa” – komentuje Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Więcej:

http://www.rp.pl/Firma/303319992-Strategia-na-rzecz-Odpowiedzialnego-Rozwoju-i-kola-zamachowe-wzrostu-PKB.html/#ap-2

Źródło: RP.pl