search
menu menu_open

Elastyczne formy zarabiania kołem zamachowym gospodarki i wzrostu PKB

4 kwietnia 2017

Elastyczne formy zarabiania kołem zamachowym gospodarki i wzrostu PKB

Elastyczne formy zarabiania i uaktywnienie małej przedsiębiorczości to jedne z istotnych założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowanej przez Ministerstwo Rozwoju. W tym obszarze kluczowe jest umożliwienie transparentnych warunków prowadzenia działalności dla małej przedsiębiorczości – co jest ważnym założeniem przyjętego Pakietu 100 zmian dla firm.

Stworzenie nowych możliwości zarabiania dla osób młodych, wychowujących dzieci, seniorów (55+) czy narażonych na wykluczenie z rynku pracy może stać się ważnym czynnikiem stymulującym wzrost polskiego PKB. „Rozwój małej przedsiębiorczości może być mocno stymulowany przez zachęty państwowe, czyli przede wszystkim przyjazne warunki prowadzenia działalności oraz elastyczność w zakresie czasu i sposobu zarabiania. Najważniejszym założeniem powinno być stworzenie możliwości godnego zarabiania dla osób, które są nisko wynagradzani lub są narażeni na wykluczenie z rynku pracy. Nie bez znaczenia jest także wykorzystanie potencjału ludzi młodych oraz wychowujących dzieci, którzy cenią sobie balans pomiędzy pracą a czasem wolnym, ale często zderzają się z barierą zatrudnienia na etacie. Dlatego zaangażowanie Ministerstwa Rozwoju w tym obszarze może mieć znaczący wpływ w zakresie rozwoju polskiego PKB” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Podstawowe założenia elastycznych form zarabiania:

  • Rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej
  • Elastyczność czasu pracy
  • Możliwość łączenia aktywności z innymi formami zarabiania
  • Włączenie na rynek pracy osób wykluczonych (bezrobotnych, młodych oraz pokolenia 55+)
  • Większe zaangażowanie w wychowanie dzieci w wieku wczesnym i szkolnym
  • Swoboda decyzji o czasie przejścia na emeryturę
  • Transparentne i korzystne warunki prowadzenia działalności oraz wyeliminowanie uciążliwych kontroli
  • System zachęt fiskalnych i dofinansowań
  • Transparentne rozliczenia finansowe

„Jednym z celów Ministerstwa Rozwoju wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest poprawa możliwości prowadzenia biznesu przez polskich przedsiębiorców. Proponowane przez nas rozwiązania dotyczą różnych sfer prawa i różny jest stopień ich głębokości Federacja Przedsiębiorców Polskich news@federacjaprzedsiebiorcow.pl,  www.federacjaprzedsiebiorcow.pl 2 ingerencji w system prawny. Nie mówimy jednak o rewolucji, a właśnie o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorstw, zwiększeniu bezpieczeństwa prawnego, zniesieniu zbędnych obciążeń administracyjnych i bardziej przyjaznych relacjach pomiędzy obywatelem a państwem w różnych dziedzinach prawa. Ważna jest niewątpliwie np. klauzula pewności prawa” – komentuje Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Więcej:

http://manager24.pl/elastyczne-formy-zarabiania-kolem-zamachowym-gospodarki-i-wzrostu-pkb/

Źródło: Manager24.pl