search
menu menu_open

FPP i NRPIP: niższy personel szpitalny powinien odciążyć pielęgniarki

6 kwietnia 2017

FPP i NRPIP: niższy personel szpitalny powinien odciążyć pielęgniarki

Eksperci alarmują, że w 2020 r. zabraknie wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych do opieki nad pacjentami. Wobec braków kadrowych w tym zawodzie należy zadać pytanie: jak zachęcić młode pokolenie do wykonywania tej profesji? – zastanawia się NRPIP.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kluczowe kwestie, wymagające systemowych rozwiązań, to odciążenie pielęgniarek i położnych pod względem obowiązków nieadekwatnych do ich kwalifikacji i zapewnienie wynagrodzenia na poziomie stosownym do wymagającej pracy.

– Kadry medyczne są najcenniejszym zasobem systemu ochrony zdrowia. Ich niedobór spowoduje zachwianie całej istniejącej struktury opieki zdrowotnej, co będzie bezpośrednim zagrożeniem dla wszystkich Polaków. Rząd powinien podjąć intensywne działania, których celem jest zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w kraju i zapewnienie im godnych zarobków. Obecnie praca pielęgniarki i położnej w Polsce to duża odpowiedzialność i niskie wynagrodzenie – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

I dodaje. – Trzeba także zwrócić uwagę, że z powodu braku kadr zdarza się, że personel medyczny pracuje w większym wymiarze godzinowym niż jest to wykazane oficjalnie. W miarę możliwości należy przekierowywać usługi pomocnicze na personel niższego szczebla, np. salowe, opiekunów medycznych lub wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Potwierdza to Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Jak wyjaśnia, poprawę stanu służby zdrowia należy rozpocząć od weryfikacji obowiązków personelu i wysokości pensji. Bez zwiększenia nakładów na wynagrodzenia nie będzie możliwe zachęcenie młodych osób do podejmowania pracy w zawodzie, który jest niezwykle wymagający zarówno pod względem wiedzy, którą musi posiadać każda pielęgniarka i położna, jak i wobec spadających na nią obowiązków.

Wśród rekomendacji Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych na temat działań naprawczych zawartych w dokumencie „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze”  znajdują się m.in.:

– Stworzenie polityki zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz mechanizmów zapewniających wynagrodzenie pielęgniarek i położnych.

– Zabezpieczenie możliwości realizacji obowiązku kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych.

– Uregulowanie kwestii minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych wymaganych przy udzielaniu świadczeń w poszczególnych zakresach będących przedmiotem kontraktowania przez NFZ (w szczególności świadczeń udzielanych w trybie całodobowym) oraz ich ujednolicenia dla wszystkich podmiotów udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

– Monitoring specjalistów na potrzeby określenia minimalnej liczby w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa/położnictwa dla każdego województwa.

– Prowadzenie kampanii informującej o działaniach rządowych na rzecz niwelowania konsekwencji braku pielęgniarek i położnych dla zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia zdrowotne.

Więcej:

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/FPP-i-NRPIP-nizszy-personel-szpitalny-powinien-odciazyc-pielegniarki,171715,14.html

Źródło: Rynekzdrowia.pl