search
menu menu_open

Personel pomocniczy mógłby odciążyć pielęgniarki

13 kwietnia 2017

Personel pomocniczy mógłby odciążyć pielęgniarki

Eksperci podają, że w 2020 r. zabraknie wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych do opieki nad polskimi pacjentami.

Rośnie średnia wieku personelu medycznego, a przeciętnie

46,7% absolwentów studiów pielęgniarskich i położniczych uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

Wobec braków kadrowych w tym zawodzie należy zadać pytanie: jak zachęcić młode pokolenie do wykonywania profesji?

Więcej:

http://www.mp.pl/kurier/162072,personel-pomocniczy-moglby-odciazyc-pielegniarki

Źródło: Mp.pl