search
menu menu_open

FPP: Elastyczne formy zarabiania kołem zamachowym gospodarki i wzrostu PKB

19 kwietnia 2017

FPP: Elastyczne formy zarabiania kołem zamachowym gospodarki i wzrostu PKB

Elastyczne formy zarabiania i uaktywnienie małej przedsiębiorczości to jedne z istotnych założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowanej przez Ministerstwo Rozwoju. W tym obszarze kluczowe jest umożliwienie transparentnych warunków prowadzenia działalności dla małej przedsiębiorczości – co jest ważnym założeniem przyjętego Pakietu 100 zmian dla firm. Stworzenie nowych możliwości zarabiania dla osób młodych, wychowujących dzieci, seniorów (55+) czy narażonych na wykluczenie z rynku pracy może stać się ważnym czynnikiem stymulującym wzrost polskiego PKB.


„Rozwój małej przedsiębiorczości może być mocno

stymulowany przez zachęty państwowe,

czyli przede wszystkim przyjazne warunki prowadzenia działalności oraz elastyczność w zakresie czasu i sposobu zarabiania. Najważniejszym założeniem powinno być stworzenie możliwości godnego zarabiania dla osób, które są nisko wynagradzane lub są narażone na wykluczenie z rynku pracy. Nie bez znaczenia jest także

wykorzystanie potencjału ludzi młodych oraz wychowujących dzieci,

którzy cenią sobie balans pomiędzy pracą a czasem wolnym, ale często zderzają się z barierą zatrudnienia na etacie. Dlatego zaangażowanie

Ministerstwa Rozwoju

w tym obszarze może mieć znaczący wpływ w zakresie rozwoju polskiego PKB”

– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.


Podstawowe założenia elastycznych form zarabiania:

• Rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej

• Elastyczność czasu pracy

• Możliwość łączenia aktywności z innymi formami zarabiania

• Włączenie na rynek pracy osób wykluczonych (bezrobotnych, młodych oraz pokolenia 55+)

• Większe zaangażowanie w wychowanie dzieci w wieku wczesnym i szkolnym

• Swoboda decyzji o czasie przejścia na emeryturę

• Transparentne i korzystne warunki prowadzenia działalności oraz wyeliminowanie uciążliwych kontroli

• System zachęt fiskalnych i dofinansowań

• Transparentne rozliczenia finansowe

Więcej:

https://etransport.pl/wiadomosc,47815,fpp_elastyczne_formy_zarabiania_kolem_zamachowym_gospodarki_i_wzrostu_pkb.html

Źródło: Etransport.pl