search
menu menu_open

Problemy z minimalną stawką godzinową

17 maja 2017

Problemy z minimalną stawką godzinową

Mimo obowiązywania od początku bieżącego roku gwarancje minimalnej stawki godzinowej dla zatrudnionych przy realizacji zamówień publicznych nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w ich dokumentacji. Kontynuując wraz z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich wysyłanie „żółtych kartek” instytucjom zapominającym o klauzulach społecznych oczekujemy ich ustosunkowania się do zawartych w naszych pismach uwag.


Jak na nasze zastrzeżenia zapatrują się sami zainteresowani?
– Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

nie uznał potrzeby tłumaczenia się w sprawie zaproponowanych w zamówieniu na usługi ochrony stawek… prosząc o podanie podstawy prawnej, w oparciu o którą oczekujemy wyjaśnień.


– Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

wyjaśnia, że każdy z 5 oferentów usług ochroniarskich zadeklarował stawkę niższą od wyliczonej na potrzeby wypłacania minimalnej stawki godzinowej (15,57 zł/h +VAT). Wybrana oferta ze stawką 11,44 zł ma nie przekraczać średniej arytmetycznej złożonych ofert o co najmniej 30%, co dałoby przesłankę do odrzucenia jej z powodu rażąco niskiej ceny.

Choć placówka deklaruje, że najczęściej tego typu oferty składają Zakłady Pracy Chronionej to nie ma ona informacji, czy jest tak również i w tym wypadku.

– W wypadku

Centralnego Ośrodka Sportu

kontakt z wykonawcą miał wskazać, że wypłaca on stawki minimalne i zatrudnia na podstawie umów o pracę.Główny Inspektorat Sanitarny

zobowiązał się wykorzystywać zaproponowany przez nas kalkulator kosztów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przyszłości.

Stwierdził jednak, że w wypadku zamówienia na usługi ochrony nie był zobowiązany do stosowania przepisów dotyczących specyfikacji – jego wartość nie przekroczyła bowiem 750 tysięcy euro. Zwrócił również uwagę na fakt, że jako zamawiający nie wprowadził ograniczeń dotyczących na przykład zatrudniania przy realizacji osób z niepełnosprawnością.

– Nasze uwagi mają zostać uwzględnione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony, które będzie ogłoszone pod koniec roku przez

płocką filię Politechniki Warszawskiej

.

Więcej:

http://www.instytutzzp.pl/problemy-z-minimalna-stawka-godzinowa/#more-2918

Źródło: Instytutzzp.pl