search
menu menu_open

FPP: instytucja kary umownej w ochronie zdrowia jest nadużywana

22 maja 2017

FPP: instytucja kary umownej w ochronie zdrowia jest nadużywana

Federacja Przedsiębiorców Polskich w raporcie „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych przez zamawiających w ochronie zdrowia” wskazuje, że instytucja kary umownej jest nadużywana. Dodatkowo umowy zawierają m.in. nierealne terminy dostaw, zbyt długie terminy płatności.

Jak wskazuje raport, w umowach często stosowane są także wybiórcze, pozacenowe kryteria przetargu. Inne bolączki to brak możliwości negocjacji warunków kontraktu, a także wymuszanie zrzekania się odsetek ustawowych czy zakaz cesji wynagrodzenia

Jak przypomina FPP, warunkiem efektywnego zarządzania środkami publicznymi jest poprawne stosowanie klauzul umownych, co umożliwia sprawiedliwą konkurencję na rynku oraz zminimalizuje nadmierne ryzyko związane z realizacją kontraktu.

Sektor zamówień publicznych z uwagi na wielkość – w 2015 r. jego wartość wynosiła ponad 116 mld zł – powinien pozostawać pod szczególnym nadzorem. Jak wynika z raportu FPP nadal istnieją duże wyzwania dla wykonawców i zamawiających, dlatego szczególną uwagę należy przywiązywać do przeprowadzania przetargów w oparciu o prawidłowo skonstruowane zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodne z intencją Ustawodawcy.

– Rząd wprowadzając nowelizację PZP mówił o „ukłonie w stronę wykonawców”, jednak jak pokazuje praktyka przedsiębiorstwa nadal borykają się z trudnościami podczas postepowania przetargowego. Wiele zapisów SIWZ jest niewłaściwie bądź nieprecyzyjnie skonstruowanych, w wyniku czego wykonawcy tracą prawo do zadawania pytań czy ustalania szczegółów warunków przetargu, a także obciążani są wygórowanymi karami umownymi. Również uwzględnianie pozacenowych kryteriów ofert pozostawia wiele do życzenia, co jest sprzeczne z intencją Ustawodawcy – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– Z takimi problemami spotkać się można np. w postępowaniach dla sektora ochrony zdrowia, co jest groźbą nie tylko dla wykonawców, ale także dla całego społeczeństwa – nieprawidłowe przetargi to potencjalnie wadliwa realizacja zadań, a w rezultacie zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków –  dodaje Kowalski.

Zdaniem przewodniczącego FPP dobrze skonstruowane przetargi są podstawą efektywnego wydatkowania publicznych środków – jedynie wtedy istnieje szansa na realizację usług na najwyższym poziomie, przez rzetelnych wykonawców. Powinna być przeprowadzana systematyczna kontrola przeprowadzanych przetargów oraz działania zmierzające do eliminacji niewłaściwych praktyk na rynku zamówień publicznych.

– Standardem powinno być formułowanie zapisów SIWZ w sposób, który ogranicza nieracjonalnie wysokie ryzyko związane z ubieganiem się o zamówienie oraz minimalizuje groźbę bankructwa – stwierdza Marek Kowalski.

Więcej:

http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/FPP-instytucja-kary-umownej-w-ochronie-zdrowia-jest-naduzywana,172975,1.html

Źródło: Rynekzdrowia.pl