search
menu menu_open

Oszczędzanie na emeryturę. Robi to coraz więcej Polaków

30 maja 2017

Oszczędzanie na emeryturę. Robi to coraz więcej Polaków

40 procent gospodarstw domowych na własną rękę odkłada dodatkowe pieniądze na emeryturę. Gdyby były dostępne programy oszczędzania z dopłatami państwa lub pracodawców, chętnych byłoby jeszcze więcej – wynika z danych przytoczonych przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych.

W tegorocznym badaniu CBOS na zlecenie IGTE ocenie Polaków została poddana propozycja, w ramach której pracownik regularnie oszczędzałby na emeryturę w wyspecjalizowanej instytucji finansowej objętej nadzorem państwa, a pracodawca byłby zobowiązany dopłacać do tych oszczędności pewną kwotę, np. drugie tyle. 57,4 proc. Polaków oceniło tę propozycję pozytywnie.

Z kolei z ubiegłorocznego badania „Świadomość emerytalna Polaków” wynika, że 68 proc. z nas skłonnych byłoby przystąpić do programów oszczędzania na emeryturę z dopłatami państwa lub pracodawców.

Obecnie rząd pracuje nad reformą kapitałowej części systemu emerytalnego. Według zapowiedzi od początku przyszłego roku w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 19 pracowników utworzone zostaną Pracownicze Plany Kapitałowe. Będą to programy dodatkowego oszczędzania na emeryturę z domyślnym zapisem, w ramach których pracownicy będą oszczędzali 2 lub 4 proc. swojego wynagrodzenia brutto, przy czym pracodawcy będą uzupełniali składki pracowników odpowiednio o 2 lub 3 proc.

– Założenia planowanej reformy korespondują ze społecznymi oczekiwaniami. Jednocześnie stanowią odpowiedź na obecne wyzwania makroekonomiczne – konieczność zwiększenia podaży krajowego kapitału, niezbędnego do wzrostu i podniesienia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Wprowadzenie reformy przy aktywnym udziale wszystkich zainteresowanych nią stron może okazać się jedną z naszych najbardziej trafionych polskich inwestycji – twierdzi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– Polacy mają świadomość potrzeby oszczędzania na emeryturę i chcą odkładać pieniądze na ten cel. Jednocześnie wydaje się, że potrzebują impulsu i dobrych zachęt, by robić to na większą skalę. Aby upowszechnić długoterminowe oszczędności musimy również pracować na odbudowaniem społecznego zaufania do systemu emerytalnego – dodaje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

W 2015 roku oszczędzało na emeryturę 40 proc. gospodarstw domowych – wynika z „Diagnozy Społecznej” prof. Czapińskiego sprzed dwóch lat. W ubiegłorocznym badaniu zrealizowanym przez GFK Polonia na zlecenie Nationale-Nederlanden taką praktykę zadeklarowało 43 proc. pytanych. Tymczasem wśród obecnych emerytów tylko 13 proc. przyznaje, że coś oszczędziło na ten etap życia.

Więcej:

http://finanse.wp.pl/oszczedzanie-na-emeryture-robi-to-coraz-wiecej-polakow-6127235538069633a

Źródło: Wp.pl/Finanse