search
menu menu_open

Opinia GIODO z mrożącym efektem na stosowanie klauzuli zatrudnieniowej?

3 czerwca 2017

Opinia GIODO z mrożącym efektem na stosowanie klauzuli zatrudnieniowej?

Do takiego wniosku można dojść po lekturze odpowiedzi Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.

Pismo stanowi element dyskusji na temat „żółtej kartki”, którą przyznaliśmy tej instytucji wraz z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich w związku z brakiem wymogu o zatrudnianie wykonujących zamówienie na usługi ochrony pracowników na podstawie umowy o pracę.


ZZK uzasadnia swój wybór m.in. opinią Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie możliwości weryfikowania przez zamawiających zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę.Przypomnijmy – jesienią zeszłego roku GIODO zakwestionował możliwość wymagania od wykonawców przedstawiania umów z pracownikami realizującymi zamówienie.

Patową sytuację, paraliżująca przez dłuższy czas możliwość skutecznego monitorowania przestrzegania zapisów zamówieniowych odwróciła

wiosenna, wspólna opinia Inspektora oraz Urzędu


Zamówień Publicznych

, wedle której zamawiający jest jednak uprawniony do żądania od wykonawców lub podwykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

O tym, że poprzednie stanowisko GIODO miało negatywny wpływ na upowszechnianie prospołecznych zapisów zamówieniowych przekonaliśmy się dzięki pismu wrocławskiego Zarządu Zasobu Komunalnego.

Instytucja przekonuje, że „bez możliwości uzyskiwania dokumentów zawierających imię i nazwisko pracownika obowiązek ten (zatrudniania przez Wykonawców pracowników na umowę o pracę – przyp. IZZP) był iluzoryczny”.

Mając ten fakt na uwadze „ZZK pozostawił wybór formy zatrudnienia Wykonawcy”, informując jednocześnie, że wykonawca „oświadczył, że do realizacji zamówienia będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, na które otrzyma dofinansowanie z PFRON”.

Więcej:

http://www.instytutzzp.pl/opinia-giodo-z-mrozacym-efektem-na-stosowanie-klauzuli-zatrudnieniow

ej/

Źródło: Instytutzzp.pl