search
menu menu_open

FPP: Ustawa o transporcie drogowym – przywileje czy równa konkurencja?

5 czerwca 2017

Uporządkowanie rynku przewozów nie może ograniczać konkurencyjności

Planowane zmiany Ustawy o transporcie drogowym są systematycznie atakowane przez środowisko korporacji taksówkarskich, które żąda stałej ochrony swoich przywilejów i ograniczenia konkurencji wyłącznie do usług taksówek. Wszelkie inne przewozy osób powinny mieć według korporacji taksówkarskich takie same obowiązki. To jednak oznacza ograniczanie konkurencji i działanie na niekorzyść obywateli, którzy nie będą mogli świadomie decydować o rodzaju wybieranych usług i będą ponosić wyższe koszty przewozów.


Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje o wdrożenie transparentnych przepisów, które uporządkują rynek transportu osobowego z uwzględnieniem korzyści dla Polaków w oparciu o nowe technologie, z wykorzystaniem aplikacji i innowacyjnych rozwiązań typu ridesharing czy carsharing, które pojawiają się w Polsce, a w Europie czy USA funkcjonują od kilku lat.
Uporządkowanie rynku transportu osobowego powinno obejmować:
 • Zachowanie przywilejów

  korporacji taksówkarskich obowiązujących obecnie (oznakowanie, dostęp do buspasów, możliwość przyjmowania zleceń z ulicy, specjalne miejsca postojowe, możliwość wjazdu do stref zamkniętych dla ruchu osobowego, możliwość rozliczeń gotówkowych etc.) – jednak ze skrupulatną kontrolą przestrzegania wymogów oraz

  sprawności samochodów przez Inspekcję Transportu Drogowego

 • Ustanowienie przejrzystych zasad funkcjonowania innych form przewozów osób

  w oparciu o nowe technologie –

  mniej rygorystyczne wymagania wejścia na rynek

  , jednak stymulujące wzrost zatrudnienia i małej przedsiębiorczości oraz odprowadzanie podatków i płatności bezgotówkowe w oparciu o możliwości technologiczne aplikacji IT (we współpracy z administracją państwową)

 • Utrzymanie konkurencyjności

  na rynku przewozów oraz dostępu konsumentów do zróżnicowanych usług na różnych poziomach cenowych uwzględnieniu elastycznych forma zatrudnienia, w tym poprawy sytuacji życiowej wybranych grup społecznych
 • Poprawa jakości korzystania z

  infrastruktury transportowej w miastach

  , obniżenie cen przy wzroście jakości usług – uzupełnienie publicznego transportu zbiorowego w wybranych jego aspektach

 • Stymulacja rynku pracy

  i poprawa sytuacji życiowej wybranych grup społeczny


„Obecnie nowoczesne technologie, infrastruktura, rynek pracy i wzrost gospodarczy są systemem naczyń połączonych. Efektywne wdrożenie technologii pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości.Z pewnością nie można zrównywać klasycznych przejazdów taksówkarskich z nowoczesnymi usługami cyfrowymi oferującymi możliwość transportu osobowego.

Korporacje taksówkarskie mają konkretne obowiązki – ale także przywileje – które jak najbardziej powinny zachować,Jednak przestrzeganie przepisów powinno być kontrolowane – zwłaszcza pod kątem sprawności samochodów.

Można też – wzorem wielu państw na świecie – wprowadzić jeden kolor taksówek. Natomiast segment prywatnych przewozów osobowych powinien mieć odrębne regulacje – zaś wymogi nie mogą być takie same, jak w przypadku taksówek. Takie rozwiązania już funkcjonują w Europie – choćby w Londynie”

– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, likwidujących niejasności i absurdalne bariery dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu pasażerów samochodami osobowymi innymi niż taksówki pozwoliłoby na rozwój zróżnicowanych form transportu publicznego, aktywizację osób bezrobotnych

lub dysponujących ograniczonym czasem (inne zajęcia, wychowywanie dzieci) i wzbogacenie rynku usług poprzez elastyczną ofertę transportową, istotną zwłaszcza w dużych miastach. Wyklarowanie sytuacji prawnej sprzyjałoby też poprawnemu opodatkowaniu i przestrzeganiu prawa.


Taxi


Prywatne przewozy/dzielenie przejazdów za pomocą aplikacji

Każdy konsument może skorzystać

Tylko zarejestrowany w systemie konsument, który podał dane swojej karty płatniczej, może skorzystać

Możliwość zabrania klienta z ulicy

Brak możliwości zabrania klienta z ulicy

Możliwość zabrania klienta z postoju taxi

Brak możliwości zabrania klienta z postoju taxi

Możliwość korzystania z pasów dla komunikacji miejskiej

Brak możliwości korzystania z pasów dla komunikacji miejskiej

Możliwość wjazdu w strefy zamknięte miasta, aby zabrać klienta (np. Stare Miasto)

Brak możliwości wjazdu w strefy zamknięte miasta, aby zabrać klienta (np. Stare Miasto)

Rozliczanie się na podstawie karty podatkowej (stała miesięczna kwota bez względu na dochód)

Brak ulg podatkowych – rozliczenie jak każdy inny przedsiębiorca


„Warto przypomnieć że w Polsce od 1989 – 1997 roku przewozy indywidualne pasażerskie były zderegulowane i bynajmniej nie powodowało to jakichś szczególnych dramatycznych, nieznanych wcześniej lub później problemów, poza niezadowoleniem części „zasiedziałych” uczestników rynku.Próba ograniczenia działania platform byłaby zabiegiem anty-innowacyjnym, prowadziłaby do likwidacji możliwości świadczenia i korzystania z usług przy równoczesnym zwiększeniu presji na transport indywidualny.

Byłoby to sprzeczne z generalną polityką Rządu i Komunikatem UE dotyczącym platform i gospodarki współdzielenia” –


wskazuje Marek Kowalski.Komisja Europejska zwraca uwagę, że regulowanie dostępu do rynku powinno mieć charakter uzasadniony i proporcjonalny, uwzględniać specyfikę innowacyjnych usług, a jednocześnie nie faworyzować jednego modelu świadczenia usług.

Unia Europejska uważa, że zakazy lub różne formy eliminacji działania firm – platform teleinformatycznych są niesłuszne.

Komunikat UE w tej kwestii nie pozostawia wątpliwości – ocenia platformy internetowe i gospodarkę dzielenia się jako czynnik rozwoju, poprawy jakości i zwiększenia dostępności usług, a jednocześnie zwiększenia zatrudnienia.

Badania zlecone przez UE potwierdzają bardzo wysoką dynamikę rozwoju platform i ich udziału w gospodarce, a także zwiększenie zainteresowania klientów. Analizy prowadzą zaś do wniosku, że uelastycznienie rynków sprzyja wzrostowi PKB

.