search
menu menu_open

FPP za przywilejami korporacji taxi i jasnymi zasadami dla innych przewoźników

7 czerwca 2017

FPP za przywilejami korporacji taxi i jasnymi zasadami dla innych przewoźników

Uporządkowanie rynku transportu osobowego powinno obejmować zachowanie przywilejów korporacji taksówkarskich obowiązujących (przy skrupulatnej kontroli przestrzegania wymogów), ale jednocześnie należy ustanowić przejrzyste zasady funkcjonowania innych form przewozów osób w oparciu o nowe technologie, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

„Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje o wdrożenie transparentnych przepisów, które uporządkują rynek transportu osobowego z uwzględnieniem korzyści dla Polaków w oparciu o nowe technologie, z wykorzystaniem aplikacji i innowacyjnych rozwiązań typu ridesharing czy carsharing, które pojawiają się w Polsce, a w Europie czy USA funkcjonują od kilku lat” – czytamy w komunikacie.

FPP podkreśliła, że planowane zmiany w Ustawie o transporcie drogowym są systematycznie atakowane przez środowisko korporacji taksówkarskich, które „żąda stałej ochrony swoich przywilejów i ograniczenia konkurencji wyłącznie do usług taksówek”. Wszelkie inne przewozy osób powinny mieć według korporacji taksówkarskich takie same obowiązki, podano w materiale FPP. To jednak – w opinii Federacji – oznacza ograniczanie konkurencji i działanie na niekorzyść obywateli, którzy nie będą mogli świadomie decydować o rodzaju wybieranych usług i będą ponosić wyższe koszty przewozów.

„Uporządkowanie rynku transportu osobowego powinno obejmować:

•             Zachowanie przywilejów korporacji taksówkarskich obowiązujących obecnie (oznakowanie, dostęp do buspasów, możliwość przyjmowania zleceń z ulicy, specjalne miejsca postojowe, możliwość wjazdu do stref zamkniętych dla ruchu osobowego, możliwość rozliczeń gotówkowych etc.) – jednak ze skrupulatną kontrolą przestrzegania wymogów oraz sprawności samochodów przez Inspekcję Transportu Drogowego

•             Ustanowienie przejrzystych zasad funkcjonowania innych form przewozów osób w oparciu o nowe technologie – mniej rygorystyczne wymagania wejścia na rynek, jednak stymulujące wzrost zatrudnienia i małej przedsiębiorczości oraz odprowadzanie podatków i płatności bezgotówkowe w oparciu o możliwości technologiczne aplikacji IT (we współpracy z administracją państwową)

•             Utrzymanie konkurencyjności na rynku przewozów oraz dostępu konsumentów do zróżnicowanych usług na różnych poziomach cenowych uwzględnieniu elastycznych forma zatrudnienia, w tym poprawy sytuacji życiowej wybranych grup społecznych

•             Poprawa jakości korzystania z infrastruktury transportowej w miastach, obniżenie cen przy wzroście jakości usług – uzupełnienie publicznego transportu zbiorowego w wybranych jego aspektach” – czytamy dalej w komunikacie.

Dziś rano w Warszawie taksówkarze zorganizowali protest, żądając zaangażowania rządu w walkę z nielicencjonowanymi przewoźnikami, którzy wykonują usługi przy wykorzystaniu aplikacji.

Więcej:

http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,21914923,fpp-za-przywilejami-korporacji-taxi-i-jasnymi-zasadami-dla-innych.html

Źródło: Wyborcza.biz