search
menu menu_open

Innowacyjne i efektywne zamówienia publiczne

12 czerwca 2017

Zapraszamy na „Polski Kongres Zamawiających”, pierwszą w Polsce konferencję poświęconą efektywności, jakości i innowacyjności zamówień publicznych

Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”. Partnerem strategicznym konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (PSZP) a partnerem merytorycznym Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML).

W programie organizatorzy przewidzieli bardzo ciekawe tematy związane z jakością wydatkowania pieniędzy publicznych. Panel nr 1 poświęcony jest

zarządzaniu działem zakupów publicznych

instytucji publicznej, w tym roli zakupów w tworzeniu wartości dodanej organizacji, czy modelom funkcjonowania jednostek zakupowych. Panelu nr 2 poświęcony będzie

efektywności wydatkowania pieniędzy publicznych

, w ramach którego omówione zostaną dobre praktyki i doświadczenia Stanów Zjednoczonych i Australii, zalety zastosowania grup zakupowych, czy korzyści wynikające ze stosowania metod agile w zamówieniach publicznych. Panel 3 poświęcony będzie

nowym technologiom

i innowacjom w zamówieniach publicznych,  w tym nadchodzącej elektronizacji procesu zakupowego. Ostatni panel nr 4 zostanie poświęcony

praktycznym warsztatom

, w ramach których uczestnicy dowiedzą się jak stosować pozacenowe kryteria wyboru oferty, czy liczyć cykl życia produktu.

* * *


Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie:www.kongres-zamawiajacych.plogólny / polski_kongres_zamawiających_baner.jpg