search
menu menu_open

Pracodawcy chcą szybkiej zmiany nowych przepisów dotyczących outsourcingu

14 czerwca 2017

Pracodawcy chcą szybkiej zmiany nowych przepisów dotyczących outsourcingu

Business Centre Club, Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan i Związek Rzemiosła Polskiego mają przesłać dziś do premier Beaty Szydło pismo, w którym krytycznie odnoszą się do obowiązujących od wczoraj przepisów. Chodzi o nowelizację ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1027).

Przedsiębiorcom nie podoba się art. 38a dotyczący outsourcingu pracowniczego. Przepis ten zakłada, że w przypadku uprawomocnienia się decyzji, w wyniku której zostanie potwierdzone, że płatnikiem składek jest inny podmiot niż ten, który je opłacił, ZUS z urzędu dokona przeksięgowania środków z konta firmy niebędącej płatnikiem na rachunek podmiotu wskazanego w decyzji. W ocenie wielu ekspertów takie rozwiązanie powinno wyjaśnić sytuację działających w dobrej wierze przedsiębiorców i ukrócić działalność nieuczciwych firm, które dokonywały wielomilionowych oszustw kosztem podatników i uczciwych przedsiębiorców. Niektórzy znawcy tematu już na etapie prac legislacyjnych mieli jednak wątpliwości odnośnie zbyt ogólnego charakteru tej regulacji.

W przygotowanym przez organizacje pracodawców piśmie również zwrócono uwagę na ten problem. W ich ocenie pod pozorami walki z nieuczciwymi praktykami wąskiej grupy firm zostało skonstruowane prawo, które będzie pozwalać na wymierzanie – według swobodnej oceny inspektora ZUS – domiaru z rzekomo zaległych składek wszędzie tam, gdzie w przeszłości korzystano ze zbiegu umów-zleceń. Organizacje podkreślają, że przepis ten może łatwo stać się narzędziem represji wobec firm, zgodnie z zasadą „dajcie mi firmę, a ja paragraf na nią już mam”.

Więcej:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1050699,pracodawcy-zmiana-przepisow-o-outsourcingu.html?r=66475

Źródło: Gazetaprawna.pl