search
menu menu_open

Terminy dostaw to pozorne kryteria oceny ofert

21 czerwca 2017

Terminy dostaw to pozorne kryteria oceny ofert

Nowelizacja p.z.p. zobowiązała zamawiających do odejścia od dyktatu ceny poprzez stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert. Wśród obecnie dominujących jest kryterium dostawy, który tylko pozornie uwzględnia aspekty pozacenowe i jest sprzeczne z intencją ustawodawcy – podaje Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Według raportu „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia”, który został przygotowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich coraz bardziej widoczne są niewłaściwe praktyki zamawiających odnośnie kryteriów terminów dostaw. Szpitale nie mogą przerzucać na wykonawców obowiązku magazynowania leków ze względu na oczekiwanie prawie natychmiastowych dostaw i nakładając jednocześnie wysokie kary finansowe ze względu na jakiekolwiek opóźnienia.


Jak zaznacza Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich: – Dzięki pozacenowym kryteriom w przetargach wykonawcy mieli zyskać pole do konkurowania bez konieczności obniżania cen w ofertach. Jednak jak pokazuje rzeczywistość – szczególnie w ochronie zdrowia – aspekty takie jak np. termin dostawy są polem do nadużyć. Kryteria te są trudne do zastosowania choćby w przypadku przetargów na leki, gdzie zamówienie obejmuje konkretny produkt – oferenci proponując nierealne terminy dostaw negatywnie wpływają na jakość konkurencji na rynku zamówień publicznych.


Zdaniem FPP, należy dążyć do pełnego wdrożenia dobrych praktyk. Aby tak się stało prezes UZP albo minister właściwy do spraw gospodarki musi implementować te zasady.


Zdaniem przewodniczącego Kowalskiego: – Dodatkowe kryteria często są wprowadzane do SIWZ w nieprawidłowy sposób, a ich rola w wyborze wykonawców jest pozorna, np. z powodu zbyt niskiej wagi czy też błędnej selekcji, która nie ma realnego wpływu na jakość usługi. Stosunki między zamawiającym a oferentem powinny być równe, natomiast zamawiający – kierując się zasadą wydawania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów – powinni dążyć do wyboru ofert, które charakteryzują się najlepszą proporcją jakości do ceny. Jednak już obecnie można zauważyć praktykę takiego formułowanie kryteriów oceny ofert, która jest sprzeczna z nowymi uregulowaniami art. 91 ust. 2a p.z.p.

Więcej:

http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/terminy-dostaw-to-pozorne-kryteria-oceny-ofert

Źródło: Zamowienia-publiczne.lex.pl