search
menu menu_open

Kary umowne przy przetargach

23 czerwca 2017

Kary umowne przy przetargach

Sektor zamówień publicznych z uwagi na swoją wielkość  powinien pozostawać pod szczególnym nadzorem ( w 2015 r. jego wartość wynosiła ponad 116 mld zł). Tymczasem Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje w raporcie „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych przez zamawiających w ochronie zdrowia”, że instytucja kary umownej jest nadużywana. Dodatkowo umowy zawierają m.in. nierealne terminy dostaw i zbyt długie terminy płatności.

Jak wskazuje raport, w umowach często stosowane są także wybiórcze, pozacenowe kryteria przetargu. Inne bolączki to brak możliwości negocjacji warunków kontraktu, a także wymuszanie zrzekania się odsetek ustawowych czy zakaz cesji wynagrodzenia.

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, Marek Kowalski, zwraca uwagę na fakt, że: ”rząd wprowadzając nowelizację PZP mówił o „ukłonie w stronę wykonawców”, jednak jak pokazuje praktyka, przedsiębiorstwa nadal borykają się z trudnościami podczas postępowania przetargowego. Wiele zapisów SIWZ jest niewłaściwie bądź nieprecyzyjnie skonstruowanych, w wyniku czego wykonawcy tracą prawo do zadawania pytań czy ustalania szczegółów warunków przetargu, a także obciążani są wygórowanymi karami umownymi.  Z takimi problemami spotkać się można np. w postępowaniach dla sektora ochrony zdrowia, co jest groźbą nie tylko dla wykonawców, ale także dla całego społeczeństwa – nieprawidłowe przetargi to potencjalnie wadliwa realizacja zadań, a w rezultacie zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków –  dodaje Kowalski.

Zdaniem przewodniczącego FPP dobrze skonstruowane przetargi są podstawą efektywnego wydatkowania publicznych środków – jedynie wtedy istnieje szansa na realizację usług na najwyższym poziomie, przez rzetelnych wykonawców. Sugeruje, że powinna być przeprowadzana systematyczna kontrola przeprowadzanych przetargów oraz działania zmierzające do eliminacji niewłaściwych praktyk na rynku zamówień publicznych.

Więcej:

http://nettle.pl/kary-umowne-przy-przetargach/

Źródło: Nettle.pl