search
menu menu_open

Regionalna Izba Obrachunkowa odpowiada na wspólny apel ws. promowania umów o pracę

27 czerwca 2017

Regionalna Izba Obrachunkowa odpowiada na wspólny apel ws. promowania umów o pracę

Izba w Gdańsku jako pierwsza odpowiedziała na wspólne pismo IZZP, NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich, wysłane do 16 RIO w całym kraju.

Dotyczyło ono promowania za pośrednictwem Izby stosowania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zamówieniach realizowanych przez kontrolowane instytucje.


Czy gdańska Izba przychyla się do naszych postulatów?

Gdańska RIO zapewnia, że kwestie związane z tematem naszej interwencji – a konkretnie zapisów w opisie przedmiotu zamówienia – są zgodnie z prawem podejmowane przez nią w prowadzonych przez siebie kontrolach gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego.

„(K)westie przestrzegania wymogu zawartego w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych będą również włączane do, prowadzonej przez tutejszą Izbę, działalności informacyjnej, instruktażowej i szkoleniowej” – czytamy w piśmie podpisanym przez jej prezes, Luizę Budner-Iwanicką.

Więcej:

http://www.instytutzzp.pl/regionalna-izba-obrachunkowa-odpowiada-na-wspolny-apel-ws-promowania-umow-o-prace/

Źródło: Instytutzzp.pl