search
menu menu_open

Nadmierne wydłużanie terminów płatności narusza prawa wykonawców

6 lipca 2017

Nadmierne wydłużanie terminów płatności narusza prawa wykonawców

Zamawiający wielokrotnie stosują termin płatności jako kryterium oceny ofert. Zawieranie w SIWZ zapisów, które termin ten określają powyżej 60 dni jest niezgodne z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – donosi Federacja Przedsiębiorców Polskich. Federacja Przedsiębiorców Polskich w oparciu o raport „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia” zauważa, że termin płatności bywa jedynie pozornym kryterium oceny ofert. Dodatkowo, przedłużanie go ponad 60 dni jest niezgodne z prawem, które nakazuje zapłatę w określonym czasie.

Jak podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący FPP – Zastosowanie terminu płatności jako kryterium oceny ofert powinno być związane z przedmiotem zamówienia i uzasadnione jego specyfiką, a także obiektywnymi potrzebami zamawiającego. Należy jednak pamiętać, że zapisy SIWZ muszą być zgodne z prawem – standardy postępowania powinny uwzględniać interes zarówno zamawiających, jak i oferentów. Wobec tego niedopuszczalne jest wymaganie od wykonawcy działania sprzecznego z ustawą – narusza to podstawowe zasady rynku zamówień publicznych. Na mocy prawa ocena ofert pod względem aspektów, które są rozbieżne z przepisami, jest traktowana jako czynność zamawiającego niezgodna z ustawą.

Stosowane przez zamawiających kryteria oceny ofert powinny być związane z przedmiotem zamówienia oraz uzasadnione jego specyfiką, a także poparte obiektywnymi potrzebami zamawiającego.

Więcej:

http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/nadmierne-wydluzanie-terminow-platnosci-narusza-prawa-wykonawcow

Źródło: Zamowienia-publiczne.lex.pl