search
menu menu_open

Będzie rosło zadłużenie szpitali

10 lipca 2017

Będzie rosło zadłużenie szpitali

adłużenie placówek publicznych będzie się zwiększało, jeżeli nie zostaną zniesione ograniczenia w sprzedaży wierzytelności – uważają eksperci – informuje Rzeczpospolita.

Pod koniec trzeciego kwartału 2016 roku zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) wyniosło 11,2 mld zł. Według Federacji Przedsiębiorców Polskich wynosi ono 15 mld zł. Federacja dodała jeszcze 3,5 mld zł ukryte w bieżących rozliczeniach, które nie zostały uregulowane na czas.

Według prawników  powodem takiego stanu rzeczy jest brak odpowiednich regulacji. Na przykład ustawa o działalności leczniczej, która reguluje zasady gospodarowania mieniem SPZOZ, wprowadza ograniczenia w obrocie wierzytelnościami. Przepisy te uniemożliwiają sprzedaż wierzytelności szpitali publicznych i w efekcie powodują trudną sytuacje finansową przedsiębiorców, świadczących usługi dla szpitali.

Więcej:

https://www.zdrowie.abc.com.pl/artykuly/bedzie-roslo-zadluzenie-szpitali,112401.html

Źródło: Abc.com.pl