search
menu menu_open

FPP i NRPIP: pilnie potrzebna ochrona zawodu pielęgniarskiego

14 lipca 2017

FPP i NRPIP: pilnie potrzebna ochrona zawodu pielęgniarskiego

FPP i NRPIP alarmuje, iż sytuacja demograficzna wśród wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego i położniczego jest katastrofalna. Średnia wieku pielęgniarek i położnych wynosi ponad 50 lat. Stąd potrzebna jest pilnie ochrona zawodu.

Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych od 2008 roku sukcesywnie wzrasta średni wiek pielęgniarek i położnych. W roku 2016 wynosił on 50,79 lat co oznacza, że pielęgniarki i położne są „starą demograficznie grupą zawodową”. Ponadto według statystyk 69,5 proc. aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych jest w wieku powyżej 45 lat.

Dlatego, jak przekonują przedstawiciele branży, w trosce o zdrowie i życie polskich pacjentów należy podjąć kroki mające na celu wymianę pokoleniową wśród pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z postulatami środowiska, niezbędnym elementem powinno być tworzenie warunków do bezpiecznej pracy, m.in. na drodze gwarancji odpowiednich norm zatrudnienia oraz uregulowania obowiązków spoczywających na pielęgniarkach i położnych – w skład których powinna wchodzić profesjonalna opieka pielęgniarska, nie zaś liczne czynności pomocnicze. Tego typu usługi – w celu maksymalizacji wydajności szpitali oraz poprawy komfortu pacjentów – należy przekazywać personelowi o niższych kwalifikacjach np. opiekunom medycznym czy też salowym.

W dłuższej perspektywie działania te – obok promocji studiów w zakresie pielęgniarstwa – mogą przynieść rezultaty w postaci zwiększonego zainteresowania zawodem.

Zawód pielęgniarki i położnej jest zawodem w pełni samodzielnym, chronionym przez korporacyjny samorząd zawodowy. Kwestią kluczową dla poprawy obecnej sytuacji jest zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym minimalnej płacy – wedle autorów jednego z projektu skierowanego do rządu niezbędne jest określenie jej na poziomie półtorej średniej krajowej, co daje ok. 6 tys. zł zł brutto dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających karierę zawodową.

– W Polsce nadal utrzymuje się niekorzystna sytuacja dla personelu medycznego. Przeciążone obowiązkami pielęgniarki i położne nie są wynagradzane adekwatnie do skali i specyfiki zadań, do których często dołączane są usługi pomocnicze, niemedyczne, które z powodzeniem mogą wykonywać np. opiekunowie medyczni czy salowe – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– W rezultacie od wielu lat obserwujemy brak chętnych do pracy na tym stanowisku, a średni wiek pielęgniarek i położnych rośnie – spośród aktywnych zawodowo prawie 70% jest w wieku powyżej 45 lat. Jednym z rozwiązań, które mogą poprawić sytuację w służbie zdrowia jest racjonalny podział obowiązków i outsourcing usług pomocniczych, które mogą wykonywać specjalistyczne podmioty – dodaje.

Więcej:

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/FPP-i-NRPIP-pilnie-potrzebna-ochrona-zawodu-pielegniarskiego,174119,14.html

Źródło: Rynekzdrowia.pl