search
menu menu_open

Instytucje sprawdzają warunki zatrudniania ochroniarzy

2 sierpnia 2017

Instytucje sprawdzają warunki zatrudniania ochroniarzy

Interwencje Instytutu Zrównoważonych Zamówień Publicznych, NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich skłaniają publicznych zamawiających do przyjrzenia się realizacji zleconych prywatnym firmom usług.

Choć w wyniku kontroli okazuje się często, że nie dopuszczają się one uchybień od czasu do czasu zauważane są pewne niedociągnięcia.


Jak na nasze niedawne „żółte kartki” zareagowały wywołane do tablicy instytucje?– Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu poinformował IZZP, że zwrócił się do wykonującej zamówienie na usługi ochrony firmy o przedstawienie oświadczeń o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zlecone czynności, jak również o poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów, zaświadczenie z ZUS oraz dowód potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

Firma ochroniarska miała odmówić przedstawienia żądanych dokumentów, co skłoniło ZZK do zwrócenia się do Okręgowego Inspektoratu Pracy o kontrolę, mającą sprawdzić zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę oraz czy wypłacane jest im minimalne wynagrodzenie.– Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zauważył, że w swoim zamówieniu nie tylko wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale też promował wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, do 30 roku życia, poszukujące pracy oraz poszukujące zatrudnienia.

GDDKiA w Lublinie sprawdziło wykonawcę usług ochrony pod kątem przestrzegania przez niego prawa oraz wymogów zamówienia. Dzięki przedstawionym przez niego dokumentom okazało się, że wypłacanie pracownikom minimalnego wynagrodzenia umożliwi mu dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.– Podobna sytuacja zaszła w wypadku Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Giżycku. Także i w tym wypadku okazało się, że wykonawca usług ochrony otrzymuje pomoc publiczną w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON.

Więcej:

http://www.instytutzzp.pl/instytucje-sprawdzaja-warunki-zatrudniania-ochroniarzy/

Źródło: Instytutzzp.pl