search
menu menu_open

Dlaczego pielęgniarki wciąż muszą biegać z ‘basenami’? „To nie powinno mieć miejsca. Nadchodzą zmiany”

4 sierpnia 2017

Dlaczego pielęgniarki wciąż muszą biegać z ‘basenami’? „To nie powinno mieć miejsca. Nadchodzą zmiany”

W Polsce pracuje coraz mniej wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych – na tysiąc mieszkańców przypada ich statystycznie 5,24, co plasuje nas na ostatnim miejscu w rankingu OECD. Zarobki pielęgniarek i położnych to przeciętnie 3.200 zł brutto, rośnie też ich średnia wieku (obecnie ponad 50 lat). Wszystko to wskazuje jednoznacznie, że wykwalifikowane pielęgniarki i położne powinny w szpitalach koncentrować się na profesjonalnej opiece pielęgniarskiej – nie mogą być obciążane usługami pomocniczymi. Chodzi tu przede wszystkim o prace opiekunów medycznych czy salowych, podstawową opiekę higieniczną pacjentów czy utrzymanie czystości. To usługi, które można bez problemu zlecić podwykonawcom – co będzie korzystne dla szpitala, jego finansów oraz personelu.

Szacuje się, że usługi pomocnicze i tzw. „przy łóżku pacjenta” mogą stanowić nawet 10 proc. kosztów szpitala. Tymczasem ich wykonywanie często przesuwane jest na pielęgniarki i położne, które muszą pogodzić te dodatkowe obowiązki z fachową opieką pielęgniarską. To duże i niepotrzebne obciążenie dla wykwalifikowanego personelu, który często dyżuruje nieprzerwanie kilkanaście godzin. Usługi pomocnicze powinny być realizowane przez zupełnie innych pracowników – najkorzystniejsze rozwiązanie to outsourcing usług.

– Wykwalifikowane pielęgniarki i położne powinny w szpitalach realizować przede wszystkim prace medyczne i opiekę nad pacjentem – czasy, gdy pielęgniarka lub położna przynosi ‘basen’ już dawno powinny minąć. W kontekście systematycznie malejącej liczby pracowników w zawodzie i starzejącego się społeczeństwa zaczyna to być strukturalny problem. Dlatego konieczne jest jak najlepsze zarządzanie szpitalami i pełne wykorzystanie możliwości opieki medycznej przez wykwalifikowany personel – zamiast przerzucać na pielęgniarki i położne prace pomocnicze – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

USŁUGI POMOCNICZE REALIZOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI NA RZECZ SZPITALI:

• Procedury związane z opieką medyczną

• Pielęgnacja i utrzymanie higieny pacjentów

• Zmiana odzieży i pościeli

• Pomoc w żywieniu i przemieszczaniu się pacjentów

• Działania pomocnicze związane z zabiegami

• Opieka nad pacjentem

• Zapewnienie ciągłej opieki medycznej

– Najwyższy czas by docenić znaczenie pracy pielęgniarek i położnych. Ich kwalifikacje i możliwości często nie są odpowiednio wykorzystywane – a zamiast tego każe się im sprzątać czy myć pacjentów, co powinno być wykonywane przez opiekunów medycznych czy salowe. Brakujące kadry wymuszą już niedługo nie tylko zmianę w podejściu dyrektorów szpitali, ale także wzrost płac. I dobrze – bo pielęgniarki i położne w pełni zasługują na to, by je bardziej doceniać – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Więcej:

http://pielegniarki.com.pl/news/dlaczego-pielegniarki-wciaz-musza-biegac-z-basenami-to-nie-powinno-miec-miejsca-nadchodza-zmiany-

Źródło: Pielegniarki.com.pl