search
menu menu_open

FPP popiera stanowisko Pracodawców z RDS w sprawie Konstytucji Biznesu

8 sierpnia 2017

Konieczne jak najszybsze wdrożenie nowego prawa

Federacja Przedsiębiorców Polskich popiera stanowisko strony Pracodawców, zgłoszone w ramach Rady Dialogu Społecznego w odniesieniu do projektów ustaw w tzw. „Konstytucji Biznesu”. Pakiet nowych regulacji, przygotowany przez Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego przewiduje m.in. domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i przyjazną interpretację przepisów, zasadę proporcjonalności, a także założenie: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.

FPP popiera również powołanie Rzecznika Przedsiębiorców – jako instancji, do której będzie można się odwołać w sytuacjach wątpliwych. Powołanie Rzecznika Przedsiębiorców nie zagraża w żaden sposób pracom Rady Dialogu Społecznego, ponieważ RDS zajmuje się stanowieniem prawa, a Rzecznik będzie zajmował się jego właściwym stosowaniem w praktyce. Oczywiście należy przeprowadzić szeroką dyskusję na temat sposobu powoływania Rzecznika, jego podporządkowania i zakresu pracy.

Konstytucja Biznesu i Rzecznik Przedsiębiorców będą szczególnym wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw – które najczęściej są narażone na ryzyko błędnych decyzji administracyjnych, a przy tym mają najtrudniejszy dostęp do interpretacji i wsparcia prawnego. Dlatego opór administracji nie może występować w sytuacji, w której na szali leży dobro milionów przedsiębiorczych Polaków, którzy w dużej mierze budują PKB Polski i dają zatrudnienie.


„Prace nad tym

ważnym dla przedsiębiorców dokumentem,

po konferencjach uzgodnieniowych, które odbyły się w pierwszych dniach maja – nagle uległy zawieszeniu. Mamy nadzieję, że

stanowisko pracodawców

wpłynie na przyspieszenie prac w tym obszarze. Pamiętać należy, że w

proponowanym pakiecie ustaw

(


m.in. tzw. Prawo przedsiębiorców, ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych, a także o obrocie gospodarczym i uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców oraz w prawie gospodarczym) szczególną rolę odgrywa prawo przedsiębiorców i proponowane powołanie Rzecznika Przedsiębiorców.

Zwracamy uwagę, że instytucja Rzecznika Przedsiębiorców jest integralną częścią proponowanego prawa, ponieważ musi być konkretna instancja czuwająca nad relacjami pomiędzy administracją a biznesem.

Obecnie obowiązuje ustawa uchwalona w 2015 roku, w wyniku której wszelkie wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy – jednak jak się okazuje, do dziś urzędnicy w sporach z firmami nie mieli żadnych wątpliwości. Zatem Rzecznik Przedsiębiorcy będzie instancją, do której będziemy mogli się odwołać w sytuacjach wątpliwych.

Powołanie Rzecznika Przedsiębiorców nie zagraża w żaden sposób pracom Rady Dialogu Społecznego, ponieważ RDS zajmuje się stanowieniem prawa, a Rzecznik będzie zajmował się jego właściwym stosowaniem w praktyce.

Oczywiście należy przeprowadzić szeroką dyskusję na temat sposobu powoływania Rzecznika, jego podporządkowania i zakresu pracy. Zakładam, że stanowisko pracodawców z Rady Dialogu Społecznego jest rozpoczęciem takiego właśnie dialogu”

– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
W Prawie przedsiębiorców znajdą się zasady, które wszystkie urzędy będą musiały wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem firm, m.in.:

 1. Zasada wolności działalności gospodarczej
 2. Zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”
 3. Zasada uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów
 4. Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy
 5. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów
 6. Prawo do oceny jakości obsługi w urzędzie
 7. Zasada proporcjonalności
 8. Zasada pogłębiania zaufania, bezstronności i równego traktowania
 9. Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa
 10. Zasada pewności prawa
 11. Zasada udzielania informacji
 12. Zasada polubownego rozwiązywania kwestii spornych
 13. Zasada szybkości działania
 14. Zasada współdziałania organów


Przygotowane zostały również projekty ustaw wspomagających realizację nowych założeń rządu:

 • Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców
 • Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
 • Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym
 • Projekt ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców
 • Projekt ustawy o uproszczeniu procedur wydatkowania funduszy UE
 • Projekt uchylenia ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne
 • Podręcznik Liczenia Kosztów Regulacyjnych