search
menu menu_open

Podlaskie: za mało pielęgniarek i położnych, nie powinny wykonywać prac pomocniczych

18 sierpnia 2017

Podlaskie: za mało pielęgniarek i położnych, nie powinny wykonywać prac pomocniczych

Z raportu NRPiP wynika, że w Podlaskiem na 1000 mieszkańców przypada statystycznie 6,59 pielęgniarek i 1,83 położnych i liczba ta systematycznie będzie się zmniejszać, bowiem coraz więcej z nich będzie uzyskiwać uprawnienia emerytalne.

Zwiększa się też średnia wieku pracujących, obecnie najczęściej są one w przedziale wiekowym 46-50 lat.

Jak informuje dr n. med. Cecylia Dolińska, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na 1000 mieszkańców w bezpośredniej opiece nad pacjentem dla Polski wynosi 5,24. Jej zdaniem, uwzględniające demografię działanie resortu zdrowia w zakresie polityki kadrowej dotyczącej pielęgniarek powinno się zmierzać do osiągnięcia wskaźnika średniego dla OECD – 9,4.

W opinii ekspertów z Federacji Przedsiębiorców Polskich – wykwalifikowane pielęgniarki i położne powinny w szpitalach koncentrować się na profesjonalnej opiece. Jednocześnie nie mogą być obciążane usługami pomocniczymi. Chodzi tu przede wszystkim o prace opiekunów medycznych czy salowych, podstawową opiekę higieniczną pacjentów czy utrzymanie czystości.

Eksperci wskazują, że to usługi, które można bez problemu zlecić podwykonawcom – co będzie korzystne dla szpitala, jego finansów oraz personelu.

Więcej:

http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Podlaskie-za-malo-pielegniarek-i-poloznych-nie-powinny-wykonywac-prac-pomocniczych,175603,1.html

Źródło: Rynekzdrowia.pl