search
menu menu_open

Debata dziennika Rzeczpospolita oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich

22 sierpnia 2017

„System ubezpieczeń społecznych – działania ZUS związane z kontrolą umów zleceń”

Redakcja dziennika Rzeczpospolita oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym pt.: „System ubezpieczeń społecznych – działania ZUS związane z kontrolą umów zleceń”.

Spotkanie odbędzie się 6 września br. w godz. 14:25 – 15:25 w Salonie Rzeczpospolitej, podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.


Główne zagadnienia, które będą poruszane w dyskusji:  • Interpretacje prawa oraz stanowiska ZUS w zakresie ozusowania umów zleceń w latach 2011-2017
  • Aspekty zamówień publicznych i ich wpływ na rynek pracy, w tym upowszechnienie umów zleceń
  • Możliwości udokumentowania prawomocnych roszczeń i ich ściągalności przez ZUS
  • Skala zjawiska oraz jego wpływ na rynek przedsiębiorstw i rynek pracy
  • Perspektywa na przyszłość – stworzenie mechanizmu upraszczającego system i rozwiązującego problem
  • Zbudowanie nowych strumieni przychodów dla ZUS

Spotkanie odbędzie się w formie

otwartej dyskusji

w gronie zaproszonych gości i

z udziałem uczestników Forum w Krynicy.Relacja z wydarzenia zostanie opublikowana

w dzienniku Rzeczpospolita, Forum Daily oraz na tv.rp.pl.