search
menu menu_open

Więcej klauzul. O ponad 320 proc. wzrosła liczba przetargów z klauzulami społecznymi

13 września 2017

Więcej klauzul. O ponad 320 proc. wzrosła liczba przetargów z klauzulami społecznymi

W 2016 r. liczba postępowań z wykorzystaniem klauzul społecznych wzrosła o 323 proc. – wynika z raportu Urzędu Zamówień Publicznych. Najczęściej występującym zapisem tego typu w SIWZ był wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, gdy charakter obowiązków na to wskazuje.

Federacja Przedsiębiorców Polskich podkreśla, że jest to niebagatelny wkład w kształtowanie zdrowego rynku pracy, a także istotny element służący profesjonalizacji usług oraz podwyższaniu jakości zleceń wykonywanych na rzecz zamawiających.

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich zaznacza, że dzięki wprowadzeniu wymogu zatrudniania na umowę o pracę w branży sprzątania oraz ochrony nastąpił wzrost umów o pracę o ok. 80 proc. Wskazał jednak, że częstym błędem w przetargach jest traktowanie zatrudnienia pracowników na umowę o pracę jako punktowane kryterium, nie zaś jako obowiązkowy warunek przy wyborze oferty. Według niego to niedopuszczalny zapis biorąc pod uwagę zarówno regulacje Prawa zamówień publicznych, jak też intencje ustawodawcy.

„Wymóg zatrudnienia na etacie ma charakter warunkowy – zatem SIWZ powinien jednoznacznie wykluczać oferty, które takiego kryterium nie spełniają. Problemem również jest fakt, że – mimo rekomendacji Rady Ministrów z 28 lipca 2015 r. – stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach na usługi społeczne (o wartości poniżej 30 tys. EUR) nadal nie jest powszechne, co stanowi zagrożenie dla interesów pracowników sektora zamówień publicznych” – zauważył szef FPP.


Dodał, że na skutek zmian w PZP zamawiający nie tylko mają obowiązek odchodzenia od dyktatu najniższej ceny przy rozstrzyganiu przetargów na rzecz kryteriów jakościowych. Muszą także uwzględniać klauzule społeczne w momencie tworzenia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

„Należy pamiętać, że to organy publiczne powinny wyznaczać standardy działania i stanowić wzór dla prywatnych przedsiębiorców. Kluczowe jest przeprowadzanie przetargów w oparciu o prawidłowo skonstruowane zapisy SIWZ, zgodne z intencją Ustawodawcy”


– podkreslił Kowalski.

Więcej:

http://kurier.pap.pl/depesza/177191/

Źródło: Kurier.pap.pl