search
menu menu_open

Przedsiębiorcy czekają na Konstytucję Biznesu

18 września 2017

Przedsiębiorcy czekają na Konstytucję Biznesu

Środowisko przedsiębiorców wystąpiło z apelem do wicepremiera Morawieckiego, a także ministra Kowalczyka o przyspieszenie prac nad projektem ustawy Konstytucja Biznesu. Przyjęcie przez Sejm Konstytucji Biznesu poprawi relacje i funkcjonowanie przedsiębiorców.

Stabilne otoczenie prawne i poprawa praktycznego stosowania przepisów jest istotnym elementem dla zwiększenia inwestycji, zwłaszcza wśród mikro- i małych przedsiębiorców. – Oczekujemy, że dokument będzie na nowo definiować współpracę biznesu i administracji – powiedział serwisowi eNewsroom Arkadiusz Pączka, Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji. – Przejawia się ona w różnych aspektach – od długości załatwiania spraw w urzędzie, kontrolach, ale i samym podejściu administracji do firm i przedsiębiorców. Pewien katalog podstawowych zasad, który obecnie obowiązuje w różnych aktach prawnych, jak zasada wolności gospodarczej w Konstytucji, jest często nadwyrężany albo w ogóle niestosowany. Widać dzisiaj, jak niespójne prawo i załatwianie spraw w administracji publicznej powstrzymuje przedsiębiorców przed inwestowaniem. W przekonaniu całego środowiska przyjęcie wspomnianej ustawy, która w pewnym stopniu poprawi relacje administracji i biznesu, na nowo unormuje zasady pewności i interpretacji prawa oraz poprawi jakość obsługi w urzędach – przyczyni się do wzrostu polskiej przedsiębiorczości. Duże firmy w zakresie nadmiernej regulacji prawnej mogą sobie poradzić, ale mikro- i małe przedsiębiorstwa są zdane na siebie. Projekt ustawy powinien wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Przedsiębiorcy oczekują szybkiego procesu legislacyjnego w Sejmie i wprowadzenia omawianych przepisów. Praktyka działania i interpretacji urzędów jest bardzo różna, nie zawsze odbywa się w prawidłowy sposób. Mamy nadzieję, że Konstytucja Biznesu stanie się pewnym gwarantem dla podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i prawidłowych relacji z biznesem – dodał Pączka.

Więcej:

http://www.poradnikhandlowca.com.pl/aktualnosci-gospodarka/przedsiebiorcy-czekaja-na-konstytucje-biznesu

Źródło: Poradnikhandlowca.pl