search
menu menu_open

FPP: Interpretacja MF w sprawie VAT korzystna dla szpitali

15 stycznia 2018

FPP: Interpretacja MF w sprawie VAT korzystna dla szpitali

W opinii Federacji Przedsiębiorców Polskich, interpretacja ogólna ministra finansów w sprawie VAT od usług ściśle związanych z profilaktyką, zachowaniem, poprawianiem i przywracaniem zdrowia jest korzystna zarówno dla szpitali, jak i profesjonalnego outsourcingu usług.

Do tej pory, jak podkreśla FPP, niektóre decyzje wydawane przez różne urzędy kontroli skarbowej nie uwzględniały specyfiki usług bezpośrednio związanych z opieką nad pacjentem w procesie jego leczenia, co często skutkowało nakazem zmiany stawki VAT z „zw” na 23 proc. VAT w przypadku usług utrzymania czystości i 8 proc. VAT dla usług cateringowych.

„Interpretacja ogólna ministra finansów wprowadza jasne zasady klasyfikacji czynności bezpośrednio związanych z procesem leczenia, co oznacza, że outsourcing usług wspierających proces leczenia będzie konkurencyjny cenowo wobec realizacji własnej szpitala, a także wygeneruje oszczędności dla szpitali. Ponadto, wprowadza porządek prawny i gwarantuje przedsiębiorcom działającym w tym obszarze pewność stosowania przepisów związanych z podatkiem VAT” – podkreśla Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Według FPP, ze względu na szczególne wymogi sanitarne i epidemiologiczne słusznym jest potwierdzenie zawarte we wcześniejszych stanowiskach, że zwolnienie to dotyczy NZOZ-ów, ZOZ-ów oraz innych podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki medycznej. Wyraźnie zrównuje możliwości wykonywania usług zarówno przez szpitale i inne zakłady opieki zdrowotnej, jak również funkcjonujące w przestrzeni prywatnej niezależne podmioty świadczące usługi w zakresie opieki medycznej. Takie podejście, jak podkreślają przedsiębiorcy, jest zgodne z dyrektywą unijną nr 2006/112/WE.

„Bardzo dobrze, że Ministerstwo Finansów określiło precyzyjnie kwestię VAT odnośnie do usług profilaktyki, zachowania, poprawiania i przywracania zdrowia. Interpretacja ogólna potwierdza wydawane wcześniej interpretacje indywidualne. Absolutnym błędem jest wnioskowanie, jakoby szpitale musiały wykonywać te usługi we własnym zakresie. Wręcz przeciwnie, nowa interpretacja MF jednoznacznie ułatwi szpitalom funkcjonowanie, bo potwierdza, że wszystkie wymienione czynności  podlegają zwolnieniu z VAT. Dzięki temu nie ma żadnych wątpliwości, że dotyczy to także outsourcingu tych usług, zwłaszcza że ministerstwo podało przykłady, jakie usługi wykonywane w otoczeniu pacjenta powinny być zwolnione z VAT. Należy podkreślić, że są to usługi świadczone przez wyspecjalizowane, profesjonalne podmioty, doskonale przygotowane do tego typu zadań na najwyższym poziomie” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

W Polsce działa prawie 1000 szpitali , jednak w większości z nich brakuje pielęgniarek  i konieczne jest scedowanie części obowiązków przy pacjencie na personel pomocniczy, coraz częściej zatrudniany w formule outsourcingu. Korzysta z niego około 52 proc. szpitali.

„Dzięki interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów, dyrektorzy szpitali zyskają szansę na oszczędności, przy jednoczesnym jasnym rozstrzygnięciu o prawidłowości naliczania VAT przez wykonawców kontraktów w ramach zamówień publicznych” – dodaje przewodniczący FPP.

xxx

Kluczowe aspekty prawne interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów:

1. Zwolnienie uzależnione jest przede wszystkim od charakteru usług i okoliczności faktycznych, w szczególności: medycznego charakteru usługi, a w przypadku usług związanych – ich niezbędności w procesie profilaktyki, zachowania, poprawiania i przywracania zdrowia.

2. Zwolnienie nie jest wyłączone w przypadku relacji prywatny usługodawca – publiczny usługobiorca. Status prawny usługodawcy nie odgrywa tu znaczenia. Status podmiotu leczniczego usługodawcy może wskazywać na spełnianie warunków zwolnienia, ale nie ma decydującego znaczenia. Decydujący jest charakter świadczonych usług, ściśle związanych z profilaktyką, zachowaniem, poprawianiem i przywracaniem zdrowia.

Wiecej:

http://pulsmedycyny.pl/4684640,97499,fpp-interpretacja-mf-w-sprawie-vat-korzystna-dla-szpitali

Źródło: Pulsmedycyny.pl