search
menu menu_open

Podatek od galerii to lepsze rozwiązanie niż podatek od handlu

17 stycznia 2018

Podatek od galerii to lepsze rozwiązanie niż podatek od handlu

Z nowym rokiem weszły w życie duże zmiany w podatkach dochodowych. Jedna z nich wprowadza zupełnie nowy podatek, który obejmuje właścicieli nieruchomości komercyjnych (handlowo-usługowych i biurowych).

Nowa danina budzi sporo kontrowersji. Zapytaliśmy ekspertów zrzeszonych w Radzie Programowej Magazynu Galerie Handlowe o ich opinię na ten temat. Poniżej prezentujemy stanowisko Marka Kowalskiego, Przewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Podatek od nieruchomości komercyjnych to kolejne obciążenie przedsiębiorstw, które będzie miało wpływ na ich funkcjonowanie. Bardzo ważna będzie nie tylko konstrukcja takiej daniny – ale też cele, jakie będą realizowane z pozyskanych środków. Z pewnością wprowadzenie podatku od nieruchomości komercyjnych jest znacznie lepszym rozwiązaniem, niż podatek od handlu – który byłby wprost przełożony na obywateli i de facto płacony z ich kieszeni. Natomiast podatek od nieruchomości komercyjnych nie powinien implikować bezpośredniego wzrostu cen, np. żywności. Środki pozyskane z tego podatku mogłyby być z kolei przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości, a tym samym ilości i jakości zatrudnienia. Ważne jest uruchomienie dodatkowych zachęt dla polskich, innowacyjnych firm oraz wspieranie ich eksportu.

Więcej:

http://www.galeriehandlowe.pl/publikacje/wywiady/artykul/podatek-od-galerii-to-lepsze-rozwiazanie-niz-podatek-od-handlu

Źródło: Galeriehandlowe.pl