search
menu menu_open

Tchórzewski: Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych spotka się z szerokim poparciem

4 kwietnia 2018

Tchórzewski: Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych spotka się z szerokim poparciem

Przekonany jestem, że ustawa o PPK, którą przyjmie rząd, spotka się z szerokim poparciem społecznym; uzyskane wyjaśnienia dot. umożliwienia uczestniczenia w PPK osób z niższymi wynagrodzeniami są satysfakcjonujące – napisał minister energii Krzysztof Tchórzewski w piątkowym oświadczeniu.

Wcześniej, w uwagach Ministerstwa Energii do projektu ustawy o PPK, Tchórzewski zwracał uwagę, że dla osób o zarobkach w granicach 3 tysięcy zł brutto sama składka podstawowa to kwota 60 złotych. „Dla osoby o takich miesięcznych zarobkach, 60 złotych stanowić może pokaźną sumę w jej budżecie. W związku z tym, nie można wykluczyć negatywnego odbioru proponowanego rozwiązania przez szerokie kręgi społeczne” – napisał

…………………

„Omawiając zagadnienie interesariuszy PPK nie sposób pominąć państwa. Mimo, że nie artykułuje ono wyraźnie swoich potrzeb oraz korzyści z wprowadzenia PPK, nie może ulegać wątpliwości, że każda inwestycja w długoterminowe oszczędzanie jest rozwiązaniem nie tylko korzystnym, ale wręcz koniecznym dla budżetu państwa oraz bieżących obciążeń.

Nie można abstrahować od faktu, że perspektywy demograficzne najbliższych kilkudziesięciu lat w Polsce nie napawają optymizmem – nie tylko w zakresie braku wzrostu populacji w Polsce, ale jednocześnie jednoznacznie wskazują na postępujące wyzwanie starzejącego się społeczeństwa. W przyszłości trzeba będzie znaleźć dodatkowe środki na finansowanie świadczeń dla emerytów” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

„W przypadku PPK nie przewidziano żadnej istotnej roli dla związków zawodowych czy innych reprezentacji pracowników, pozostawiając im jedynie ograniczony konsultacyjny wpływ na decyzje podejmowane autonomicznie przez pracodawcę.

Z perspektywy przedstawicieli związków zawodowych widać, że słusznym będzie podnoszony argument o nieuzasadnionym różnicowaniu uprawnień oraz znaczenia partnerów społecznych między obecnie funkcjonującymi PPE, a planowanymi PPK” – ocenia dr Marcin Wojewódka, członek zarządu Instytutu Emerytalnego.

Kwestią kluczową dla sukcesu każdego przedsięwzięcia, w tym w szczególności dla takiego adresowanego do pracowników, jest ich faktyczna partycypacja (poziom uczestnictwa) oraz zaangażowanie w oferowane rozwiązanie.

W przypadku PPK miernikiem sukcesu będzie przede wszystkim to, jaki procent pracowników obowiązkowo zapisanych do PPK przez podmioty zatrudniające nie wystąpi z oferowanej możliwości dodatkowego oszczędzania. W drugiej kolejności istotne będzie też, czy osoby, które pozostaną w PPK, będą opłacały składki dodatkowe.

Te dwa mierniki – poziom partycypacji w ramach PPK oraz dobrowolne zaangażowanie własnych środków finansowych, wydają się kluczowe. Zgodnie z deklaracjami pomysłodawców PPK mają być adresowane do 11,4 mln zatrudnionych, a przyjęte założenia wskazują na oczekiwany poziom partycypacji na poziomie 75 proc.

Kluczowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK):

W pierwszej kolejności zostały przewidziane zasilenia obligatoryjne w postaci obowiązkowych składek podstawowych pracodawcy oraz pracownika, które zostały określone jako procent wynagrodzenia pracownika, odpowiednio na poziomie:

– 1,5 proc. dla pracodawcy

– 2 proc. dla pracownika.

Natomiast składki dodatkowe będą dobrowolne, również finansowane przez:

– pracodawcę – w wysokości do 2,5 proc. wynagrodzenia

– pracownika – w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia.

Oznacza to, że minimalna składka miesięczna do PPK wynosić będzie 3,5 proc. wynagrodzenia uczestnika, a maksymalna może wynieść 8 proc. W konsekwencji, w skali roku pracownik może odłożyć na PPK do 96 proc. swojego miesięcznego wynagrodzenia, co razem z zasileniami ze strony państwa może oznaczać odłożenie na przyszłą dodatkową emeryturę jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Oznacza to, że minimalna składka miesięczna do PPK wynosić będzie 3,5 proc. wynagrodzenia uczestnika, a maksymalna może wynieść 8 proc. W konsekwencji, w skali roku pracownik może odłożyć na PPK do 96 proc. swojego miesięcznego wynagrodzenia, co razem z zasileniami ze strony państwa może oznaczać odłożenie na przyszłą dodatkową emeryturę jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Więcej:

http://biznes.interia.pl/news/tchorzewski-ustawa-o-pracowniczych-planach-kapitalowych,2561634,1021

Źródło: Interia.pl