search
menu menu_open

Reformy na rynku pracy

12 kwietnia 2018

Reformy na rynku pracy

5 kwietnia 2018 r. w Warszawie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Federacją Przedsiębiorców Polskich w sprawie reform na rynku pracy.

Związkowcy i reprezentanci pracodawców domagają się ujednolicenia zasad obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu osób wykonujących pracę na podstawę umów zlecenia, umów agencyjnych i innych umów o świadczenie usług oraz uwzględnienia maksymalnej podstawy naliczenia składek do wysokości 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Chodzi o zabezpieczenie okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w okresie od 2009 roku do dnia wejścia w życie postulowanego pakietu zmian przepisów.

…………………

– To jedno z najważniejszych porozumień między pracodawcami a związkami zawodowymi w ciągu ostatnich 25 lat. – dodał Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. – W nowoczesnej gospodarce dobrze prosperujący przedsiębiorcy nie mogą funkcjonować bez dobrze wynagradzanych pracowników.

Więcej:

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/reformy-na-rynku-pracy/

Źródło: Solidarnosc.gda.pl