search
menu menu_open

Kowalski z Federacji Przedsiębiorców Polskich: Rzecznik MŚP to dobre rozwiązanie

30 kwietnia 2018

Kowalski z Federacji Przedsiębiorców Polskich: Rzecznik MŚP to dobre rozwiązanie

W Konstytucji Biznesu dobrym rozwiązaniem jest rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, bezstronny, apolityczny – ocenił Marek Kowalski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Wyraził nadzieję, że przy wyborze rzecznika ta zasada będzie przestrzegana.

„W Konstytucji Biznesu dobrym rozwiązaniem jest rzecznik małych i średnich przedsiębiorców – bezstronny, apolityczny. Apolityczność jest tutaj najważniejsza. Mamy nadzieję, że przy wyborze rzecznika będzie to przestrzegane, bo będziemy mieli wówczas swoją reprezentację” – mówił Kowalski podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami w MPiT nt. Konstytucji Biznesu, która wchodzi w życie 30 kwietnia.


„To jest bardzo dobry krok, w bardzo dobrym kierunku. Natomiast za tym krokiem muszą nadążyć pozostałe ministerstwa. Trzeba zacząć tak upraszczać prawo, żeby ono było rzeczywiście czytelne i jasne dla przedsiębiorcy” – ocenił.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), którego wprowadza Konstytucja Biznesu, ma stać na straży przedsiębiorców i być bezstronny. Do jego zadań będzie należeć m.in. opiniowanie aktów prawnych ważnych dla przedsiębiorców, a także podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach.

Jak wyjaśniła w piątek Luiza Modzelewska, wicedyrektor departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, ustawa o rzeczniku wchodzi w życie 30 kwietnia, natomiast rzecznik będzie powołany w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie Konstytucji Biznesu, czyli najpóźniej do końca października.

„Siedziba rzecznika będzie określona w statucie biura rzecznika i będzie to musiało uwzględniać dwa kryteria: po pierwsze wymóg efektywnej realizacji zadań rzecznika, (…) Druga kwestia to potrzeba dekoncentracji, czyli zasady, by wykonywanie zadań administracji nie było skupione w jednej aglomeracji” – wyjaśniła.http://www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/kowalski-z-federacji-przedsiebiorcow-polskich:-rzecznik-msp-to-dobre-rozwiazanie.html

Źródło: Gospodarka Morska