search
menu menu_open

PPK powinny być uwzględnione w zamówieniach publicznych

16 maja 2018

PPK powinny być uwzględnione w zamówieniach publicznych

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych może być istotnym bodźcem zarówno dla dla zabezpieczenia emerytalnego Polaków i zwiększenia oszczędności gospodarstw domowych jak i dla gospodarki.  Jednak Federacja Przedsiębiorców Polskich i Instytut Emerytalny postulują, by powiązać wprowadzenie PPK z ustawą Prawo zamówień publicznych.

– Niezbędne jest bowiem umożliwienie waloryzacji kontraktów publicznych. Z drugiej strony ważne będzie także jasne określenie zasad wyboru usługodawcy w systemie PPK przez jednostki administracji publicznej i samorządowej. W tym obszarze konieczna jest pełna transparentność – czytamy w opinii tych organizacji.

Według nich istotną kwestią będzie wsparcie legislacyjne waloryzacji w kontraktach publicznych zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy – zgodnie z zapisami ustawy zamówienia publiczne oraz dobrą praktyką. Takie rozwiązania zastosowano przy zmianie sposobu ozusowania umów zleceń do poziomu minimalnego wynagrodzenia, a następnie w przepisach o minimalnej stawce godzinowej w umowach zleceniach – gdzie waloryzacja nie objęła tylko zamówień publicznych, ale wszystkie kontrakty powyżej 12 miesięcy.

…………………

– Ze względu na zwiększone koszty wejścia do systemu PPK – czyli 1,5 pp. po stronie pracodawcy i 2 pp po stronie pracownika – nowe rozwiązanie obciąży w całości koszty pracodawcy. Należy zwrócić uwagę, że przykładowo we wszystkich kontraktach na rynku zamówień publicznych firmy będą mogły zwaloryzować – czyli przenieść na klienta – wyłącznie rosnące koszty po stronie pracodawcy. Koszty po stronie pracownika będą wprost obciążać budżety wykonawców. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe kalkulowanie zamówień przez instytucje publiczne i samorządowe – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/ppk-powinny-byc-uwzglednione-w-zamowieniach-publicznych

Źródło: Lex.pl